Książka znanego radomskiego lekarza onkologa, będąca efektem wieloletnich kwerend i archiwalnych poszukiwań, wypełnia wydatną lukę w badaniach (i opracowaniach) dotyczących historii radomskiej medycyny.

Przedstawione na ponad 150 stronach i opisane barwnym językiem dzieje radomskiej lecznicy wzbogacone są ciekawym materiałem ikonograficznym. Oprócz licznych fotografii znajdziemy tam reprodukcje różnych dokumentów i tematyczne wycinki prasowe. Publikacja ?Szpital św. Kazimierza w Radomiu? jest także autorskim hołdem dla pokoleń wybitnych lekarzy, którym dane było pracować w tym szpitalu.

Robert Wiraszka, Szpital św. Kazimierza w Radomiu 1829-1968, Radom 2020