lubisz to ? :)

A A A

Nagroda Św. Kazimierza

Zwycięzca został wyłoniony spośród piątki nominowanych. Komisja konkursowa doceniała działania Wydawnictwa Mariackiego utworzonego przez ks. Poniewieskiego i publikacje przez nie w 2016 r: „Fabrica ecclesia. Żywot i sprawy radomskiego proboszcza ks. Piotra Górskiego” autor Szczepan Kowalik oraz albumu „Z wiary ojców. Diecezja radomska” (red. Ks. Poniewierski); zaangażowanie we przygotowanie radomskich obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski; koncerty w katedrze.

Nagroda została przyznana już po raz 9. Przypomnijmy, że można ją otrzymać za zasługi w promowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, lokalnej historii, działania na rzecz ochrony zabytków.

Odbierając Nagrodę (statuetka i 5000 zł) ks. Poniewieski dziękował za wyróżnienie i zachęcał innych radomian do działań na rzecz historii i kultury naszego miasta. - Ja jestem tylko jedną kroplą. Liczy się tak naprawdę wspólny wysiłek - mówił 9 Laureat Nagrody Św. Kazimierza.

Nagrodę wręczył przewodniczący Komisji Konkursowej Karol Semik, zastępca Prezydenta.