Szanowni Państwo, stawki za wynajem sal widowiskowych, wystawowych oraz pomieszczeń towarzyszących w OKiSz „Resursa Obywatelska” określa Zarządzenie NR 6 /2023 Dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu z dnia 18.01.2023 r.

Ponadto informujemy, że istnieje także możliwość udostępnienia powierzchni wystawienniczej w Kamienicy Deskurów na organizację biletowanych wydarzeń, pod warunkiem, że ich tematyka będzie zgodna ze statutem OKiSz (Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/346/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2020 r).

Organizatorów imprez prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz planami ewakuacji pomieszczeń.


REGULAMIN WYNAJMU SAL – ZARZĄDZENIE NR 6 / 2023 Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 37/2023

REZERWACJA WYNAJMU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

EWAKUACJA – PARTER – POWIERZCHNIA

EWAKUACJA – PIĘTRO – S. KAMERALNA

EWAKUACJA – PIĘTRO – S. WIDOWISKOWA

EWAKUACJA – PIWNICA

UKŁAD KRZESEŁ SALI WIDOWISKOWEJ