lubisz to ? :)

A A A

DZIĘKUJEMY...

DZIĘKUJEMY...

 

Za nami IX Spotkania z Kulturą Żydowską "Ślad". W tym roku miały one wyjątkowy charakter - związane były z 75. rocznicą zagłady radomskiego getta.

Składamy podziękowania Prezydentowi Miasta Radomia - Panu Radosławowi Witkowskiemu za Honorowy Patronat oraz Zastępcy Prezydenta - Panu Karolowi Semikowi za uczestnictwo i współpracę przy tworzeniu wydarzeń "Śladu".

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim naszym Gościom z całego świata, którzy przyjechali do Radomia i byli z nami przez te kilka ciepłych, sierpniowych dni. Wzruszające słowa, które na pożegnanie usłyszeliśmy od dawnych żydowskich mieszkańców naszego miasta i od ich potomków, na długo pozostaną w naszej pamięci. Szczególnie mocno dziękujemy Salomonowi Birenbaumowi, 91-letniemu Ocalonemu, który po raz kolejny przybył z Ameryki do swojego rodzinnego miasta. Chcieliśmy okazać nasz szacunek dwójce innych Ocalonych - Pani Dorze Zeindenweber oraz Panu Joe Rubinsteinowi, których historie również poznaliśmy podczas "Śladu".

Dziękujemy serdecznie Miriam Landau-Shamir, Hildzie Chazanovitz, Sharon Grosfeld, Nancy Sprowell Geise, Martinowi Werberowi i Susan Weinberg za aktywne uczestnictwo w tegorocznym "Śladzie".

Składamy również podziękowania partnerom tegorocznych Spotkań: Mazowieckiemu Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży "Arka", Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Radomskiemu Towarzystwu Naukowemu, Straży Miejskiej oraz Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu.

Dziękujemy także wszystkim radomianom, którzy licznie odwiedzali wszystkie wydarzenia "Śladu". Od Nich również usłyszeliśmy słowa uznania i docenienia. To wielka nagroda dla animatora kultury.

Dyrekcja i Pracownicy Ośrodka Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu.

 

THANK YOU...

 

The 9th Encounters with the Jewish Culture „The Trace” are over. This year it had a unique character connected with the 75th Anniversary of Radom Ghetto Liquidation.

We would like to show our great appreciation and to thank our Guests from all over the world, who visited Radom during these warm, August days. The words which we have heard from the Jewish citizens of our city and their descendants were very touching and will last in our memory forever.

We would like to thank the Mayor of Radom - Mr. Radosław Witkowski for the honorary patronage and Deputy Mayor - Mr. Karol Semik for his cooperation and participation in these events.

Our special thanks go to Mr. Salomon Birenbaum, 91-year old Holocaust Survivor, who has traveled again from the USA to the town of his youth. We would like to show our respect to another two Holocaust Survivors whose stories were told during this years' The Trace – Mrs. Dora Zeidenweber and Mr. Joe Rubinstein. We thank Miriam Landau - Shamir, Hilda Chazanovitz, Sharon Grosfeld, Nancy Sprowell Geise, Martin Werber, and Susan Weinberg for a very active participation in this years' commemoration events and The Trace Jewish festival.

We would like to thank our partners: Mazovian Centre of Contemporary Art Elektrownia, State Archive in Radom,  The Ark Youth Center Association, Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland, Municipal Police Department, City Guard and Radom Scientific Society.

In the end we would like to thank all of the Radom's citizens who participated in The Trace and the commemoration events.

We heard a lot of words of recognition from all of You. This is a great prize for a culture animator.

Management and Staff of “Resursa Obywatelska” Culture and Arts Center