A A A

90. rocznica urodzin Profesora Leszka Kołakowskiego

„Resursa Obywatelska” przypomina rokrocznie o osobie Leszka Kołakowskiego poprzez organizację Festiwalu Filozofii „Okna” jego imienia. Profesor jest Honorowym Obywatelem Miasta Radomia. Kwiaty złożyliśmy w imieniu pracowników naszego ośrodka kultury pod tablicą pamiątkową znajdującą się na domu przy ul. Niedziałkowskiego. Tam Leszek Kołakowski spędził pierwsze lata życia.

Pofesor zmarł 17 lipca 2009 r. w Oksfordzie.