Zapraszamy na pierwsze wydarzenie w Resursie w 2023 roku. Mowa o Retrospotkaniu, które tym razem podejmie temat nowych projektów systemu symboli Radomia. Widzimy się już 10 stycznia o godz. 18.00.

Na „Retrospotkaniu” 8 lutego 2022 r. rozmawialiśmy o herbie Radomia, o jego mnogich wariantach spotykanych w rożnych dokumentach czy przestrzeni miejskiej. Padły wówczas słowa o potrzebie podjęcia prac nad ustanowieniem nowego, zgodnego z zasadami heraldycznymi, godła naszego miasta. W minionym roku takie prace zostały podjęte. Na zlecenie władz miasta dr hab. Tomisław Giergiel z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracował studium historyczno-heraldyczne herbu Radomia, przygotował propozycje nowego jego wizerunku oraz pozostałych znaków i insygniów samorządowych naszego miasta. Pora zapoznać się z efektami tych prac.

Podczas Retrospotkania o wszystkim tym porozmawiamy zatem z autorem przywołanego opracowania i projektów. Będzie to doskonała okazja dowiedzieć się wielu szczegółów z dziejów herbu Radomia, z których wiele było dotąd nieznanych, a mają istotny wpływ na to, jak znak naszego miasta będzie już wkrótce wyglądał. Poznamy też pozostałe elementy identyfikacji heraldycznej naszej gminy. Na nasze spotkanie wszystkich miłośników Radomia zapraszamy jak zawsze wespół z portalem Radom.Retrospekcja.

Dr hab. Tomisław Giergiel – absolwent kierunków historia, prawo oraz muzealnictwo i ochrona zabytków, adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W pracy naukowej zajmuje się źródłami archiwalnymi i muzealnymi, heraldyką, genealogią, sfragistyką, geografią historyczną i dyplomatyką. Współpracownik Komisji Nauk Pomocniczych Historii i Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Autor przeszło 250 publikacji, projektów, opinii naukowych, prac dokumentacyjnych i konsultacji heraldycznych. Kierownik Działu Historycznego Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, prezes lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Dr hab. Tomisław Giergiel

 
 
BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO. OBSERWUJ NASZĄ STRONĘ: