W czwartek, 24 listopada, w Resursie Obywatelskiej odbędzie się konferencja naukowa „Przemysł między Wisłą a Pilicą w XIX i XX wieku – dzieje i dziedzictwo”, którą zorganizujemy wspólnie z Radomskim Towarzystwem Naukowym. Zapraszamy w godz. 9:00-15:00.

Zagłębie Staropolskie, „trójkąt bezpieczeństwa”, Centralny Okręg Przemysłowy… Wpierw górnictwo i hutnictwo żelaza, jak również metali nieżelaznych. Potem przemysł metalowy, zbrojeniowy, precyzyjny. Następnie inne gałęzie, jak garbarstwo, przemysł ceramiczny, chemiczny, energetyczny, spożywczy. Przemysłowe dziedzictwo jest kluczem tożsamości regionu kielecko-radomskiego, rozciągającego się w międzyrzeczu Wisły i Pilicy. W wiekach XIX i XX w oparciu o przemysł powstała aglomeracja staropolska, określająca współczesną strukturę osadniczą regionu. Tak rozwinęły się Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, czy też mniejsze, ex nihilo powołane do życia Pionki. Miasta regionu, na czele z samymi Kielcami i Radomiem, obfitują zarówno w cenne obiekty poprzemysłowe, jak i inne elementy przestrzeni będące świadectwem przemysłowej przeszłości. Miejscowe archiwa, zbiory prywatne, a nawet portale internetowe zasobne są w materiały oczekujące na zainteresowanie i opracowanie ze strony historyków. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom zorganizowaliśmy tę konferencję.


PROGRAM


9:00 – otwarcie konferencji

9:15 – Sesja I: Rozwój przemysłu
Radomskie kaflarnie w latach 1850-1939
– Marta Trojanowska, Radomskie Towarzystwo Naukowe
Rodowód radomskich schodów żeliwno-stalowych z przełomu wieków w świetle znamion producenckich
– Dorota Kitlas-Gawin, Archiwum Państwowe w Radomiu; Olga Stawczyk, Radomskie Towarzystwo Naukowe
Żeliwne nagrobki i krzyże na przełomie XIX i XX w. na przykładzie wytwórstwa wybranych zakładów z obszaru guberni radomskiej
– dr Daria Rutkowska-Siuda, Uniwersytet Łódzki
Wpływ władz samorządowych na industrializację Radomia w okresie II Rzeczypospolitej
– dr hab. Piotr Tusiński, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
„Bata”. Schuch und Lederwerke A.G. in Chelmek, Zweigfabrik in Radom – największa fabryka obuwia Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)
– dr hab. Sebastian Piątkowski, Instytut Pamięci Narodowej, Delegatura w Radomiu

11:15 – Sesja II: Ludzie przemysłu
Przemysł metalowy między Kamienną a Kamionką i autorzy jego XIX-wiecznego „sukcesu”. Próba spojrzenia prozopograficznego
– Marcin Janakowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
„Przybyli i zbudowali nam przemysł…”. Inwestorzy i fachowcy – przypadek Skarżyska-Kamiennej do 1939 r.
– Marcin Medyński, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej
Inżynier Wacław Demel i jego rola w elektryfikacji Polski centralnej oraz udział w niej wytwórni zbrojeniowej w Zagożdżonie-Pionkach
– dr inż. arch. Bogusław Blum, Radomskie Towarzystwo Naukowe
Edward Krzywicki (1892-1965) – twórca nowoczesnego polskiego garbarstwa
– dr Adam Duszyk, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

13:15 – Sesja III: Źródła do dziejów przemysłu
Archeologia przemysłowa i źródła archeologiczne do dziejów przemysłu
– dr hab. Rafał Zapłata, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Źródła do dziejów radomskiego przemysłu w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu
– Krzysztof Głowacki, Archiwum Państwowe w Radomiu
Zbiory Muzeum im. Jacka Malczewskiego jako źródła do dziejów przemysłu
– Mariusz Król, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Wokół kultowych marek. Wyroby radomskiego przemysłu w zbiorach Muzeum Historii Najnowszej Radomia
– Beata Wojciechowska, Muzeum Historii Najnowszej Radomia
Przydrożne znamiona radomskiego kamieniarstwa
– Paweł Puton, Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”

Konferencja organizowana jest w ramach w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.