Do 21 czerwca można głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Radomia na 2022 rok. Społecznicy, na co dzień pracujący w Resursie, złożyli dwa pomysły, które gorąco polecamy.

Projekt nr 46 – “Radomskie podwórka” zakłada ożywienie śródmiejskich, nieco zapomnianych podwórek Radomia, ich twórczą eksplorację, a także aktywizację mieszkańców centrum.

Na przedsięwzięcie składać się będą działania stricte naukowe (konferencja o roli, wizerunku oraz znaczeniu miejskiego podwórka w przeszłości i obecnie), wydawnicze (opracowanie i druk przewodnika po tajemnicach radomskich podwórek), społeczno-artystyczne (zorganizowanie dużego, interdyscyplinarnego festynu na wybranym podwórku/podwórkach) i filmowe (realizacja cyklu rozmów z mieszkańcami podwórek, np. w formie ulicznej sondy). Zakładanym rezultatem projektu, osiągniętym poprzez szereg interdyscyplinarnych, ale mocno koherentnych ze sobą działań, będzie przybliżenie radomianom i oswojeniu tej miejskiej, zamkniętej przestrzeni. Z kolei najmłodsi uczestnicy projektu będą mieli niepomierną okazję w oryginalny sposób poznać historię poszczególnych miejsc, a przez to – w szerszym kontekście – dzieje swojej małej ojczyzny, w której – w pokoleniu rodziców czy dziadków – podwórka odgrywały niebagatelną rolę.

Projekt nr 47 – “Baw się miastem” polega na przygotowaniu trzech gier planszowych (każda w nakładzie 200 egz.) o tematyce nawiązującej do przemysłowej historii naszego miasta, które zostaną przekazane do wszystkich radomskich szkół podstawowych oraz do nowopowstającego Muzeum Historii Najnowszej Radomia w Kamienicy Deskurów.

Poprzez taką industrialną zabawę chcemy opowiadać młodym radomianom o ich rodzinnym mieście – największych fabrykach, wytwórniach i innych istotnych przedsiębiorstwach, z których niegdyś słynął i z którymi kojarzony był Radom.

Zachęcamy do głosowania! https://glosowanie.konsultacje.radom.pl