lubisz to ? :)

A A A

UCZCIJMY BOŻE NARODZENIE – wystawa DPS im. Św. Kazimierza w Radomiu

    Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza usytuowany jest przy ulicy Garbarskiej 35 w Radomiu, na skraju dzielnic Zamłynie i Stare Miasto. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a niemających zapewnionej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom dysponuje 45 miejscami dla kobiet

i mężczyzn. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców, w tym w zakresie potrzeb kulturalnych, religijnych, terapii zajęciowej, rehabilitacji, aktywizacji oraz usamodzielnienia.

Misję DPS im. Św. Kazimierza można określić słowami: „W naszym domu kocha się człowieka”.   

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która polega na uczestnictwie

w różnych formach działań. Celem terapii jest uaktywnienie uczestników poprzez wykonywanie różnych czynności oraz wspieranie funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego, jak również zaradności życiowej i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych, starszych, przewlekle chorych. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu uczestniczą w różnorodnych formach terapii takich jak:

arteterapia (np. rysunek, malarstwo, papieroplastyka, bibułkarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo), ergoterapia (m.in. hafciarstwo, majsterkowanie, ogrodnictwo) i socjoterapia. Pracownia czynna jest w godzinach od 7.00 do 15.00. Usprawnianie odbywa się pod kierunkiem starszego instruktora terapii zajęciowej Małgorzaty Murdzy, przy współpracy opiekuna Marka Szczepanika.

Prace wykonywane przez mieszkańców DPS były kilkakrotnie eksponowane i nagradzane na wystawach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych i seniorów.