A A A

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu, z siedzibą przy ul. Malczewskiego 16.