A A A

Maria Gajl

Dokument zrealizowany w ramach cyklu "Radomskie portrety" opowiada o życiu i działalności Marii Gajl , założycielce słynnej w Radomiu "Gajlówki" czyli Zakładów Naukowych Żeńskich Marii Gajl.
Maria Gajl urodzona w 1865 roku była wybitną pionierką polskiego szkolnictwa. Jako prywatna nauczycielka, wbrew zakazom zaborcy, uczyła w języku ojczystym polskiej historii i literatury.
W roku 1906, korzystając z ukazu carskiego zezwalającego na naukę w języku polskim w szkołach niepublicznych, zakłada prywatną szkołę, która w krótkim czasie zaczyna cieszyć się dużą renomą.
Na przestrzeni lat placówka rozwija się, powstaje gimnazjum oraz szkoła podstawowa, które w roku 1936 otrzymują nazwę „Zakłady Naukowe Żeńskie Marii Gajl w Radomiu”.
Głównym celem właścicielki szkoły było elitarne kształcenie oraz wychowanie w duchu patriotycznym pracowitych i niezależnych kobiet.
W roku 1945 szkoła została upaństwowiona przyjmując nazwę IV Państwowej Żeńskiej Szkoły Ogólnokształcącej. W kolejnych latach była kilkukrotnie reorganizowana. Obecnym jej kontynuatorem jest III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.