A A A

Drewocuker – wystawa malarstwa

Autor urodził się w 1982 roku w Radomiu. Jest Absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Film Animowany. Dyplom w pracowni prof. Hieronima Neumanna uzyskał w 2011 roku. Studiował także malarstwo w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka. Otrzymał półroczne stypendium (CEEPUS) na Akademija Likovnih Umjetnosti w Zagrzebiu (Chorwacja) na kierunku Animacja i Nowe Media. W 2010 roku ukończył kurs animatora lalkowego w studiu filmów animowanych Se-Ma-For w Łodzi. Jest stypendystą pracowni artystycznej „Rwańska 7” w Radomiu. Uprawia twórczość w dziedzinie malarstwa i filmu animowanego. Uczestniczył w krajowych wystawach sztuki i prezentacjach animacji. Od 2013 roku pracuje w OKiSz "Resursa Obywatelska".

            „DREWOCUKER”  - zagadkowy, łączący w sobie różne materie tytuł, jest zapowiedzią interesującej w formie, pierwszej indywidualnej wystawy Karola Łukasiewicza, na którą autor przygotował kompozycje malarskie.