A A A

Anima Urbis 2020 Przystanek 2 - Taka młoda, a już sufrażystka

 

Inscenizacja fragmentów przemówień radomskich działaczek, emancypantek, kobiet postępowych: Marii Walewskiej i Marii Kelles-Krauz w wykonaniu aktorek Teatru Poszukiwań.