A A A

.

 

IX Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad”.

75. rocznica likwidacji radomskiego getta

Radom, 3-6 sierpnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Wydarzenie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego

 

Prawie 30 proc. radomian w 1939 r. stanowili Żydzi. O ich historii, wkładzie w rozwój Radomia Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” od lat opowiada w kwietniu podczas Spotkań z Kulturą Żydowską „ŚLAD”. W tym roku, wyjątkowo, „Ślad” odbędzie się w sierpniu. Wtedy bowiem przypada 75. rocznica  likwidacji radomskiego getta i zagłady niemal całej żydowskiej społeczności naszego miasta. Zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach, w Resursie, na Glinicach, na pl. Stare Miasto, zwiedzania Szlaku Pamięci Żydów Radomskich.

 

 

 

3 sierpnia (czwartek)

* g. 18.00 „Motywy żydowskie” - wystawa prac ks. Władysława Paciaka, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” (ul. Kopernika 1)

* g. 19.00  „Dom, którego nie było” - spotkanie z dr. Łukaszem Krzyżanowskim, autorem książki o powojennych powrotach Żydów do Radomia (Resursa, Sala Kameralna)

 

4 sierpnia (piątek)

* g. 17.00  „Ślad” - otwarcie wystawy o historii radomskich Żydów (Resursa); „Księga Radomia. Historia zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce” - promocja pierwszego polskiego wydania Księgi (Resursa)

* g. 21.00 - „Kwartet  Beethovena” - spektakl Teatru Resursa o zagładzie małego getta w Radomiu, na podstawie opowiadania Waldemara Nowakowskiego z towarzyszeniem muzyki na żywo (Glinice, park im. Rózika, wejście od ul. Lubońskiego).

 

5 sierpnia (sobota)

* g. 18.00 „Dom-Radom”- spotkanie z dawnymi żydowskimi mieszkańcami Radomia i ich potomkami, świadectwa radomskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata (Resursa) 

* g. 20.00 - uroczyste otwarcie Szlaku Pamięci Żydów Radomskich „Ślad” i koncert Niny Stiller „Jidysze Perł” (plac Stare Miasto)

* g. 21.30 -  „Namiot Spotkania” - spotkanie przy muzyce, projekcje filmów o historii radomskich Żydów przygotowanych przez OKiSz „Resursa Obywatelska” (ogrody Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”, plac Stare Miasto), na specjały kuchni żydowskiej zaprasza restauracja „Panie/Panowie”

 

6 sierpnia (niedziela)

* g. 10.00 „Tamte rytmy” – Nina Stiller zaprasza na warsztaty interpretacji żydowskich piosenek i ruchu scenicznego (Resursa, Sala Baletowa), 

* g. 10.00  „Początek Księgi…” – happening i  zwiedzanie autokarem Szlaku Pamięci Żydów Radomskich „Ślad” z przewodnikiem (start na placu przy ul. Bożniczej)

* g. 12.00 odsłonięcie tablicy upamiętniającej Chaima Kinclera, ostatniego przewodniczącego „Beit Radom” w Izraelu (cmentarz żydowski, ul. Towarowa 1), recital romskiego zespołu „Bahtale Manasha”

* g. 20.00  „Klejnot w Koronie” - prezentacja o historii Żydów w Radomiu z towarzyszeniem muzyki na żywo (ul. Bóżniczna).

 

Wstęp na wszystkie wydarzenia - wolny. Na zwiedzanie Szlaku Pamięci Żydów Radomskich „Ślad” 6 sierpnia - liczba miejsc ograniczona (na ul. Bożniczej postawiony będzie autokar), zapisy w Resursie od 1 do 3 sierpnia w godz. 8 – 16, telefonicznie 048 362 42 63, osoba odpowiedzialna: Anna Pawlak. Podobnie zapisy obowiązują na warsztaty taneczne z Niną Stiller 6 sierpnia w Resursie.

 

Partnerzy: Radomskie Towarzystwo Naukowe, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Archiwum Państwowe w Radomiu, Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Podczas „Śladu” na specjały kuchni żydowskiej zaprasza restauracja „Panie /Panowie”, ul. Piłsudskiego.

 

 

 

 

The Trace Meetings with the Jewish Culture in Radom

Commemoration of the 75th Anniversary of the Liquidation of the Jews

from the Radom Ghetto

August 3rd through August 6th, 2017

 

Honorary patronage of the Mayor of Radom - Mr. Radosław Witkowski

 

The Jews were nearly a third of Radom's citizens in 1939. Every year in April during The Trace Meetings with the Jewish Culture, Resursa Obywatelska Culture and Arts Center tells the story of the Jewish community of Radom and commemorates their contribution to Radom's development. This year, The Trace event takes place in August and commemorates the 75th Anniversary of the Radom Ghetto Liquidation and near total annihilation of Radom's Jewish community. It falls on the exact date of that event. While we celebrate the contributions of the Jewish people to Radom we also reflect upon the destruction of this important part of our community. You are welcome to take part in these historical events.

 

August 3rd (Thursday)

6.00  PM -  Jewish Motifs - opening of an exhibition of priest Wladyslaw Paciak's artwork (Mazovian Centre of Contemporary Art Elektrownia – Traugutta St.)

7.00 PM - Ghost Citizens: Jewish Returns to a Postwar City - meeting with Łukasz Krzyżanowski - the author of the book (Resursa Obywatelska Culture and Arts Center – 16 Malczewskiego St.)

August 4th (Friday)

5.00 PM - The Trace - exhibition on the history of Radom Jews; The Book of Radom: The Story of a Jewish Community in Poland Destroyed by the Nazis - promotion of the first Polish edition of the book (both events in Resursa Obywatelska Culture and Arts Center – 16 Malczewskiego St.)

9.00 PM - The Beethoven Quartet – Resursa amateur theatre performing Waldemar Nowakowski's dramatic story about the love of music and the liquidation of the Glinice ghetto in Radom with music performed live ( open air event in Rozik's Park – entrance from Lubonskiego St.) 

August 5th (Saturday)

6.00 PM - Home – Radom - meeting with the former Jewish citizens of Radom and their descendants; testimonies of the Righteous Among the Nations from Radom ( Resursa Obywatelska)

8.00 PM – Inauguration of The Trace Jewish Memorial Route in Radom; Nina Stiller's concert Jidysze Pearl (open air event at Plac Stare Miasto – the Old Town Square)

9.30 PM - Tent of Meeting - documentary movies on the history of Radom's Jewish community produced by Resursa Obywatelska Culture and Arts Center; Panie/Panowie Restaurant will serve dishes of Jewish cuisine (open air event in the garden of The Ark Youth Center at Plac Stare Miasto – the Old Town Square)

August 6th (Sunday)

10.00 AM - Those Rhythms - Interpretation of Jewish songs through movement and music  – workshops with Nina Stiller (Resursa Obywatelska Culture and Arts Center)

10.00 AM – The Beginning of the Book part V – happening based on the list of Radom ghetto's residents; guided tour of The Trace Jewish Memorial Route (begins at Bozniczna St. - the Synagogue site)

12.00 AM – Unveiling of a memorial plaque devoted to Chaim Kincler – last head of the Beit Radom Association in Israel (Jewish Cemetery – Towarowa St.), concert by Gypsy/Roma band Bahtale Manasha  (near the Jewish Cemetery)

8.00 PM - The Crown Jewels - multimedia presentation on the history of Radom's Jewish community with music performed live (Bozniczna St. - the Synagogue site)

During The Trace Jewish Festival, Panie/Panowie Restaurant at Pilsudskiego St. will serve dishes of Jewish cuisine

Partners: Jacek Malczewski Museum in Radom, State Archive in Radom, Radom Scientific Society, The Ark Catholic Youth Center

Feel free to contact us at: 0048 48 362 85 90 (ask for Jakub Mitek) or via email: resursa.radom@wp.pl   or at:  jakub.mitek@resursa.radom.pl

 

Free admission for all the events. The number of participants for guided tour of The Trace Jewish Memorial Route and for workshops with Nina Stiller on August 6th is limited. The bus trip starts at Bozniczna St. Sign up for the tour and for the workshops in Resursa Obywatelska Culture and Arts Center – 16 Malczewskiego St. - phone number 0048 48 362 42 63 or at  resursa.radom@wp.pl  or  jakub.mitek@resursa.radom.pl.

 

Partners: Radom Scientific Society, Mazovian Centre of Contemporary Art Elektrownia, State Archive in Radom,  The Ark Youth Center Association, Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland