A A A

"Wojenne Klisze" - widowisko historyczne na fontannach

Tego wieczora na ul. Żeromskiego zaprezentują się grupy rekonstrukcyjne. Podziemny Zespół Instrumentalny pod kierunkiem Sebastiana Wypycha zrealizuje widowisko słowno-muzyczne "Ta ostatnia niedziela...".

Dodatkowo odbędzie się premierowy pokaz filmu pt. "Radom na filmowych kliszach czasu wojny i okupacji". To obraz miasta utrwalony na unikatowych filmach archiwalnych z lat 1939-1945.