A A A

"Sądownictwo radomskie. Zarys historii"

To najnowsza publikacja Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Jak pisze we wprowadzeniu autor, znany radomski historyk, książka jest próbą syntetycznego przedstawienia historii sądownictwa radomskiego od czasów najdawniejszych do współczesności. Wydawnictwo powstało z okazji otwarcia nowego budynku sądów przy ul. Warszawskiej, wzbogacone zostało o interesujący materiał ikonograficzny (archiwalne i współczesne fotografie pracowników radomskich sądów, akt, wydarzeń etc).