A A A

„NOWY ŚWIAT” w czarno - białej fotografii

 

 

Autor urodził się i mieszka w  Kielcach. Jest Absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, Fotoklubu RP Stowarzyszenie Twórców i Fédération Internationale de I’Art Photographique.

Jego prace eksponowane były na ponad 80 Międzynarodowych Salonach Fotograficznych w 29 krajach.

W 2014 roku został uhonorowany tytułem Artiste FIAP, a w 2015 roku tytułem Excellence FIAP. Uczestniczył w wielu wystawach i konkursach fotograficznych. W 2015 roku w eliminacjach krajowych został Reprezentantem Polski na World Photographic CUP 2016 w czterech kategoriach. Za swoją działalność artystyczną został wielokrotnie nagradzany, m.in. laureat 12 edycji Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic 2016. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą (USA, Włochy, Niemcy, Ukraina).

Obecnie jest prezesem Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Świętokrzyskiego.