Galeria ?Resursa? ma swoją wieloletnią już tradycję w mieście i znaczący dorobek (kilkaset ekspozycji). Prowadzi różnorodną działalność wystawienniczą o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, niekiedy też i międzynarodowym. Organizuje ekspozycje indywidualne i zbiorowe sztuk plastycznych (wszystkie związane z nią dziedziny wizualnej twórczości artystycznej), fotografii, dokumentu, jak również twórczości osób niepełnosprawnych. Na otwarcia wystaw przygotowuje każdorazowo foldery lub katalogi. Galeria ?Resursa? organizuje także jubileusze artystyczne i benefisy radomskich artystów. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury, stowarzyszeniami i szkołami.