lubisz to ? :)

A A A

Z cyklu „Ocalić od zapomnienia”

Na tę rocznicę zorganizowaliśmy obszerną ekspozycję z różnych technik zarówno graficznych, jak i marskich, którymi zajmował się Autor. Wystawa ta (podobnie jak i wszystkie pozostałe) po raz kolejny pozwoli nam obcować

z pracami , które z prywatnego archiwum udostępniła nam żona Artysty – Maria Jarzyńska. Najbardziej niezwykłym jest fakt, że prace te nigdy do tej pory nie były eksponowane. Możemy zatem po raz pierwszy obejrzeć zarówno początkowe gipsoryty, barwne linoryty stanowiące ulubioną technikę Autora, jak i inne wykonane w technice mieszanej, obrazy malowane temperą lub też wycinane w folii lub rysowane tuszem.

Wszystkie one zamknięte we wspólnym podtytule „Prace nieznane” ukazują na nowo, równie nieznane większości, twórcze oblicze Jerzego Jarzyńskiego.

Jerzy Jarzyński urodził się 18 kwietnia 1950 r. w Radomiu. Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej

w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1979 r. w pracowni malarstwa prof. Witolda Urbanowicza i grafiki warsztatowej prof. Zdzisława Niedźwiedzia. W latach  1988 – 1990  odbył studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u prof. Stefana Kościeleckiego. W czerwcu 1997 r. decyzją Rady Wydziału Grafiki ASP w Warszawie otrzymał kwalifikacje I stopnia w dyscyplinie artystycznej – grafika.

Znany był dobrze uzdolnionej plastycznie młodzieży naszego miasta. Przez wiele lat związany był zawodowo z pracownią rysunku i malarstwa Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu (dla uczczenia pamięci Jerzego Jarzyńskiego w czerwcu 2017 r. pracowni tej nadano Jego imię)

i Wydziałem Nauczycielskim Katedry Wychowania Plastycznego Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny) – adiunkt w pracowni grafiki warsztatowej. 

W 1994 r. wstąpił do ZPAP Okręg Radomski, w latach 1996 - 2002 był członkiem Zarządu.

Uprawiał rysunek, malarstwo, grafikę (linoryt) i grafikę wydawniczą.

W swoim dorobku artystycznym miał 17 wystaw indywidualnych i udział w wielu wystawach zbiorowych, w tym środowiskowych, okręgowych oraz ogólnopolskich. Jego prace znajdują się

w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy, Szwecja, USA, Kanada, Włochy, Norwegia, Austria, Malta i Mozambik).

Zmarł 12 lipca 2003 r. w Radomiu.