A A A

REGULAMIN XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE” RADOM 2019

REGULAMIN

XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek

„STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE”

RADOM 2019

Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE ma na celu popularyzowanie tradycyjnego wykonywania kolęd i pastorałek, propagowanie wiedzy o historii polskiej muzyki, literatury i kultury  a także wspieranie i promowanie wykonawców kultywujących kolędowanie. Festiwal jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całej Polski oraz Polonii.

           

Głównymi organizatorami festiwalu są:

- Diecezjalna Komisja ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego, ul. Prusa 6, 26-600 Radom

- Ośrodek Kultury i Sztuki „RESURSA Obywatelska” ul Malczewskiego 16, 26-600 Radom

 

Biuro organizacyjne Festiwalu:

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” Radom ul. Malczewskiego 16

tel. 48 362 42 63  e-mail: resursa@resursa.radom.pl  www.resursa.radom.pl

 

Patronat honorowy objęli:  J. E. Ks. Bp Henryk Tomasik

                                               Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski

 

1. Festiwal odbędzie się w trzech kategoriach:

- solista/duet

- zespół

- schola lub chór

 

2. Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wykonawczych z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

- do lat 13

- powyżej 13 lat

Nagroda Główna 3000 zł, fundowana przez J.E. ks. bpa Henryka Tomasika, Ordynariusza Diecezji Radomskiej  - za najlepsze wykonanie Staropolskiej Kolędy.

 

3. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów należących do kategorii:

  - staropolska kolęda i pastorałka

  - tradycyjna kolęda

  -  pastorałka

Każdy z dwu prezentowanych utworów może pochodzić z innej z kategorii. 

Kolędy i pastorałki niezależnie od tego czy są nowe czy stare ,treścią dotyczą Tajemnicy Bożego Narodzenia. Liczba wykonywanych  zwrotek nie powinna przekraczać trzech a większa liczba zwrotek może być uzasadniana gdy wszystkie zwrotki tworzą całość przedstawianej w utworze historii, w szczególności dotyczy to kolęd staropolskich (por. załącznik 2). Tzw. piosenki świąteczne czyli utwory traktujące np. pięknej zimie, podarkach Mikołaja czy innych tematach nie odwołujących się do Tajemnicy Bożego Narodzenia nie kwalifikują się na Festiwal.  Zgłaszający je, nie będą dopuszczani do występu.

 

4. W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.

 

5. Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min./soliści i duety 10 min./ (nie dotyczy kolędy staropolskiej, por. załącznik 2)

 

6. Festiwal odbędzie się w dwóch etapach:

-  I etap – eliminacje w rejonach – 28 listopada  - 20 grudnia 2019r.

  Kozienice, Białobrzegi, Opoczno, Drzewica, Skaryszew,  Lipsko, Pionki i Radom.

Do eliminacji w rejonach można zgłosić maksymalnie trzech wykonawców z jednej                                                       placówki (domu kultury, parafii, szkoły, itd.). Z każdego rejonu do finału jest kwalifikowanych do trzech wykonawców.

Istnieje możliwość wyboru dowolnego miejsca uczestniczenia w eliminacjach. Można uczestniczyć tylko w jednych eliminacjach.

-   II etap -  finał ogólnopolski – 28.12.2019, Radom, Resursa Obywatelska.

 

7. Zgłoszeń do Festiwalu należy dokonywać jedynie na formularzu (wzór poniżej). Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na wskazany przez organizatorów  adres wybranego rejonu. 

8. Komisję oceniającą – JURY- uczestników przesłuchań eliminacji powołują organizatorzy w rejonach a JURY Finału XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE  RADOM ‘2019 powołuje OKiSz „Resursa Obywatelska”.   

9. Finał XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „STAROPOLSKIE KOLĘDOWANIE” RADOM 2019:

- przesłuchania finałowe odbędą się w 28 grudnia 2019r. od godz. 9.00  w Ośrodku Kultury i Sztuki  „ Resursa Obywatelska” Radom ul. Malczewskiego 16

- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród,  i KONCERT GALOWY  -  28 grudnia 2019r.

o godz. 17.00

 

10. W Festiwalu nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy w ostatniej edycji otrzymali nagrodę GRAND PRIX.

                                                                          

11. Uczestnicy przesłuchań finałowych są zobowiązani do udziału w Koncercie Galowym na zaproszenie Organizatora.

 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką podczas koncertów: FINAŁOWEGO I GALOWEGO

w celu archiwizacji oraz  transmisji TV.

 

13. Instytucje delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu i pobytu.

                   

14. Szczegółowych informacji udzielają:

-  organizatorzy w poszczególnych rejonach, 

- Ośrodek Kultury i Sztuki  „Resursa Obywatelska” ul Malczewskiego 16, 26-600 Radom; Osoba odpowiedzialna: Andrzej Przybylski, tel. 48 362 42 63 w 23  lub  502  152 428 (godz. 9 – 15), andrzej.przybylski@resursa.radom.pl, resursa@resursa.radom.pl

-  ks. Dariusz Sałek (Diecezjalna komisja Diecezjalna Komisja ds. Muzyki i Śpiewu Kościelnego: tel. 605 113 540 - w poniedziałki od godz. 11.00  w siedzibie Resursy Obywatelskiej , Malczewskiego 16, Radom.

 

15. Ks. Dariusz Sałek w szczególności udziela konsultacji w zakresie kolęd staropolskich (istnieje możliwość dowolnego wyboru kolęd staropolskich jeżeli publikacja ich jest udokumentowana, propozycje są również w „załącznik 2”). telefonicznie 605 113 540

 

16. Organizatorzy eliminacji w rejonach i ich terminy:

(planowanie od 28 listopada  do 20 grudnia 2019r. – w uzgodnieniu z organizatorem)

 

Kozienice

Organizator: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, 26-900 Kozienice ul. Warszawska 29, osoba odpowiedzialna: Halina Koryńska i Agnieszka Krynicka  tel: 48 611 07 50 wew.125; termin przyjmowania zgłoszeń do 20.11.br. e-mail:

halina.korynska@dkkozienice.pl  i  pit@dkkozienice.pl

Przesłuchania odbędą się  28 listopada godz.  10.00 

w  Centrum Kulturalno-Artystycznym, ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice.

  Białobrzegi 

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Kościelna 31, 26-800 Białobrzegi

tel. 48 6132370 ; termin przyjmowania zgłoszeń do 4.12.br. na adres M-GOK

26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 31 e-mail .mgok@bialobrzegi.pl .

Przesłuchania odbędą się 9 grudnia br. godz. 10.00

   Pionki

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, 26-670 Pionki ul. Radomska 1 

Osoba odpowiedzialna: Anna Lipska  tel: 48 6125125 lub 607 507 259   
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dn. 4.12.br. na adres: MOK

26-670 Pionki, ul. Radomska 1. lub  e-mail: mokpionki@o2.pl

Przesłuchania odbędą się 12 grudnia br. godz. 10.00

Opoczno

Organizator: Miejski Dom Kultury 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4; osoba odpowiedzialna: Agata Andrzejewska, tel. 44 7361410 w.25, 505-958-565; termin przyjmowania zgłoszeń do 6.12. br. na adres: MDK, 26 – 300 Opoczno, ul.Biernackiego 4, e-mail: agata.andrzejewska@op.pl.

Przesłuchania odbędą się 11 grudnia br. godz. 10.00

Skaryszew

Organizator: Parafia p.w. św. Jakuba w Skaryszewie,  Publiczna Szkoła Podstawowa

w Modrzejowicach oraz M-GOK ul. Wojska Polskiego 5, 26-640 Skaryszew; osoba odpowiedzialna: Artur Janiak, tel. 48 610 30 19, 0 607 290 037; termin przyjmowania zgłoszeń do 11.12.br na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach albo

M-GOK Skaryszew  ul. Wojska Polskiego 5, 26 -640 Skaryszew lub arturjaniak@interia.pl .

Przesłuchania odbędą się 16 grudnia br. godz. 10.00

  Drzewica

Organizator: Regionalne Centrum Kultury, ul. Stawowa 27, 26-340 Drzewica; osoba odpowiedzialni: dyr. Alina Szymańska i Marta Szymańska  tel. 48 375-51-10; termin przyjmowania zgłoszeń do 13.12.br. na adres RCK ul. Stawowa 27, 26-340 Drzewica  rck@rck.drzewica.pl . Przesłuchania odbędą się 18 grudnia br. godz. 10.00

  Lipsko   

Organizator:  Lipskie Centrum Kultury 27–300 Lipsko, ul.Rynek 2, e-mail:lck@lcklipsko.pl;

osoba odpowiedzialna: Izabela Ronduda tel. 48 378 01 31; termin przyjmowania zgłoszeń do dn. 5.12.br. na adres: Lipskie Centrum Kultury 27-300  Lipsko, Rynek 2 lub e-mail: dyrektor@lcklipsko.pl, lck@lcklipsko.pl .

Przesłuchania odbędą się 13 grudnia br. godz. 10.00

Radom 

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” ul Malczewskiego 16, 26-600 Radom; osoba odpowiedzialna: Andrzej Przybylski tel. 48 362 42 63 w 23  lub  502  152 428;

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać pod adres: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” ul  Malczewskiego 16, 26-600 Radom lub e-mail: andrzej.przybylski@resursa.radom.pl. termin przyjmowania zgłoszeń do 16.12.br. Przesłuchania odbędą się 20 grudnia br. od godz. 10.00

 w Sali Widowiskowej OKiSz „Resursa Obywatelska” ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ pieczątka instytucji reprezentowanej/

 

 

Formularz zgłoszeniowy 2019

 

1. Pełna nazwa i adres instytucji…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2. Kategoria: solista/zespół/ schola lub chór*

3. Dane uczestnika

 

……………………………………………………………………………………………………….

                                / Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa i kategoria zespołu /

 

Przedział wiekowy……………………liczba osób śpiewających………….

 

Forma wykonania:

                             Akompaniament własny (instrument - …………………………………...….……..)/

                             „pół-playback”/ a cappella*

Potrzeby techniczno-akustyczne……………………………………………………………………..

                                                    …………………………………………………………………….

                                                    …………………………………………………………………….

4. Wykonywane utwory (czas trwania prezentacji ok……min)

     a)

     Tytuł………………………………………………………………………………………………………

 

     Autor tekstu……………………………………………muzyka…………………………………………

     b)

     Tytuł………………………………………………………………………………………………………

 

     Autor tekstu……………………………………………muzyka…………………………………………

  

5. Osiągnięcia artystyczne

     …………………………………………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………………………………………….

     …………………………………………………………………………………………………………….

6. Osoba odpowiedzialna / kontakt /

     Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………...

     Adres……………………………………………………………………………………………………...

     tel.kontaktowy …………………………………...............e-mail………………………………………….....

 

7. Ilość uczestników……..........................................+ opiekunowie………………=……………………….

Oświadczenie

Ja niżej podpisany(a), w związku z udziałem w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” w OKiSz „Resursa Obywatelska” w Radomiu, w roku 2019 oraz ew. w transmisji i emisji telewizyjnej Finału Festiwalu w Telewizji - wyrażam nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby:

- mój wizerunek i/lub głos oraz moja wypowiedź - w całości lub w postaci dowolnych fragmentów była emitowana

- przekazane przeze mnie utwory audiowizualne (w tym nagrania, prezentacje, etc.), fotografie oraz inne,

zostały wykorzystane w w/w audycji tworzonej  i/lub emitowanej przez Telewizję oraz innych nadawców rozpowszechniających program telewizyjny jak również w przygotowywanych przez te podmioty materiałach promocyjnych lub reklamowych. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego  korzystania z mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz dostarczonych utworów audiowizualnych na wszystkich znanych polach eksploatacji.

 

 

……………………………………

                                                                                                                                                                           (czytelny podpis osoby zgłaszającej lub uczestnika)

*niewłaściwse skreślić

 

Załącznik nr3

 

§      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie ich  dla potrzeb konkursu zgodnie z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679

                z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)

§      Administratorem danych osobowych jest OŚRODEK KULTURY I SZTUKI „RESURSA OBYWATELSKA” 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16, sekretariat  tel. (48) 48 36-24-263,  e- mail resursa@resursa.radom.pl

§      W Ośrodku Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu, powołano Inspektora Ochrony Danych – Tomasza Paprockiego, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom  i adresem e-mail: resursa@resursa.radom.pl.

§      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:  dane osobowe ( imię i nazwisko, przedział wiekowy,  numer telefonu, adres mail) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt   b  RODO.

▪ Podanie w/wym. danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie,

▪ Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,

▪ Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych ,  oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  do   przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi  Administratora w formie pisemnej.

▪Zgodnie  z obowiązującym prawem uzyskane dane  Ośrodek Kultury może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. jury konkursu,  sądom lub organom do tego uprawnionym.

▪Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych gdy uzna,   iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

▪ Organizator oświadcza, iż dane  nie będą przetwarzane  w sposób  zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

▪ Dane  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych    celów.

▪ Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§           Wyrażam zgodę na wykorzystanie  mojego wizerunku w materiałach audio-wizualnych

z Festiwalu  zgodnie art. 81  Ustawy   z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.2018.0.1191

 

 

Radom,     ………………………….                                                               ………………………………

(miejscowość, data)                                                                                                          (podpis)