A A A

Premiera filmu dokumentalnego "Wspomnienie o Stefanie Witkowskim (1912-1981)"

29 listopada w Resursie Obywatelskiej odbył pokaz premierowy filmu dokumentalnego „Wspomnienie o Stefanie Witkowskim (1912-1981)”. W wydarzeniu licznie uczestniczyli członkowie Rodziny Stefana Witkowskiego oraz Przyjaciele. Bohater filmu był urbanistą, nauczycielem akademickim, społecznikiem i znawcą sztuki. Doskonale umiał łączyć swoje liczne pasje i zainteresowania z aktywnością zawodową. Założył Radomskie Towarzystwo Naukowe (był pierwszym prezesem w latach 1963-1971) oraz Radomskie Towarzystwo Sztuk Pięknych (prezes w latach 1945-1962).


W latach 50. pracował w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu, był współautorem szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Radomia, za który otrzymał nagrodę III stopnia Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. W 1965 r. uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych, a w 1968 r. na Uniwersytecie Łódzkim obronił rozprawę habilitacyjną.

W filmie, Stefana Witkowskiego wspominają rodzina i przyjaciele oraz bliscy współpracownicy. Wstęp wolny.