A A A

10. EDYCJA NAGRODY ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA

Tegoroczny laureat jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Oprócz zaangażowania w pracę dydaktyczną i wychowawczą jest aktywny na polu działalności naukowo-badawczej (ma w swoim dorobku 40 publikacji naukowych, w tym kilka książek), przez trzy lata był prezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego, zorganizował kilka konferencji naukowych, opracował wiele wydawnictw poświęconych historii Radomia i regionu. Jest organizatorem Szkolnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej w barwach 145. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych "Błękitnej Armii" gen. Józefa Hallera, która bierze udział w licznych widowiskach historycznych. Dr Duszyk często wygłasza prelekcje historyczne dla różnych środowisk w Radomiu, współpracuje z instytucjami kultury i rokrocznie organizuje Marsz Wolności w liceum Kochanowskiego.

Komisja konkursowa doceniła dwudziestoletnią działalność radomskiego historyka, który zawsze podkreśla, że mimo iż nie pochodzi z Radomia, to kocha to miasto i żyje nim na co dzień.