Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbigniewa Wieczorka, wieloletniego nauczyciela VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

Był wielkim humanistą, zaangażowanym w różne projekty kulturalne. Współpracował z Resursą, pomagając nam m.in. w przygotowaniach do pierwszych edycji Radomskiego Festiwalu Filozofii „Okna”. Zasłynął jako propagator dialogu międzykulturowego i osoba szczególnie zaangażowana w kultywowanie pamięci o dawnych żydowskich mieszkańcach Radomia. Przez lata współorganizował z nami Spotkania z Kulturą Żydowską „Ślad”.

Bliskim zmarłego wyrazy współczucia składają Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”.