Już 6 lutego startuje nabór zgłoszeń kandydatów do nagrody św. Kazimierza A.D. 2023. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do proponowania swoich kandydatów w XV edycji nagrody.

Dotychczas Nagrodę otrzymały następujące osoby, stowarzyszenia, bądź organizacje:

– Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia (2009)

– Społeczny Komitet Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego (2010)

– Przemysław Bednarczyk (2011)

– Renata Metzger i Mirosław Mazurkiewicz (2012)

– dr Sebastian Piątkowski (2013)

– Bractwo Kurkowe św. Sebastiana (2014)

– Katarzyna Posiadała (2015)

– Marcin Kępa (2016)

– ks. Edward Poniewierski (2017)

– dr Adam Benon Duszyk (2018)

– Klasztor oo. Bernardynów w Radomiu (2019)

– Fundacja „Ars Antiqua Radomiensis” (2020)

Wiesław Marek Kowalik (2021)

Paweł Puton (2022)

Nagrodę im. św. Kazimierza mogą otrzymać osoby, stowarzyszenia lub organizacje, które wykazały się w roku poprzednim, czyli 2022, wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta. Warto podkreślić, że Komisja Konkursowa szczególną uwagę zwraca na to, czy wskazane we wniosku działania i osiągnięcia kandydata dotyczą konkretnie minionego roku oraz jaka była liczba odbiorców podjętych przez niego inicjatyw.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą tylko na właściwym wniosku, który można pobrać na stronie internetowej www.resursa.radom.pl.

Według obowiązujących regulacji kandydatów zgłaszać mogą:

– instytucje kultury,

– szkoły artystyczne,

– inne podmioty działające na rzecz kultury.

Przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających i zgłaszanych kandydatów odbywa się na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO). Szczegółowe regulacje związane z administrowaniem przez „Resursę” danymi osobowymi znajdują się na stronie www.resursa.radom.pl. Osoby zgłaszające oraz zgłoszonych kandydatów prosimy o zapoznanie się z tymi regulacjami.

Termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się w poniedziałek 6 lutego i upływa w poniedziałek 20 lutego 2023 r. Wnioski dostarczone po tym dniu nie będą rozpatrywane. Kandydatury można zgłaszać osobiście – w sekretariacie „Resursy Obywatelskiej” lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Wręczenie Nagrody im. św. Kazimierza odbędzie się podczas tegorocznych „Kazików”, 19 marca 2023 r.


REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

REGULAMIN UCHWAŁA NR 406

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA – SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ


Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Projektów Kulturalnych „Resursy”

Elwira Dzikowska

e-mail: elwira.dzikowska@resursa.radom.pl

tel. (48) 36-242 63 lub (48) 362-85-90


TAK BYŁO W 2022 ROKU: