Od 16 do 19 kwietnia zapraszamy na Spotkania z Kulturą Żydowską ?Ślad?, które w tym roku w większości odbędą się w wirtualnej przestrzeni.

?Resursa? od lat przypomina, że dawny Radom był miastem wielokulturowym, a społeczność żydowska w przededniu wybuchu II wojny światowej stanowiła trzecią część mieszkańców naszego miasta. Podczas Spotkań? opowiadamy o historii i wkładzie społeczności żydowskiej w rozwój Radomia i szerzej ? Polski. Staramy się skupiać na tym, co przez wieki łączyło w jednym społeczeństwie różne grupy etniczne, ale nie uciekamy także od kwestii problematycznych we wzajemnych relacjach. ?Ślad? to płaszczyzna wzajemnego porozumienia, ale także interesująca artystycznie o raz intelektualnie forma.

Szczegółowy program Spotkań przedstawimy w poniedziałek, 12 kwietnia. Teraz zapraszamy na administrowaną przez nas stronę Szlaku Pamięci Żydów Radomskich ?Ślad?, gdzie (z nowości) można m. in. przeczytać ostatnie, niepublikowane w zbiorze ?Balkony. Siedem opowieści o żydowskim Radomiu? opowiadanie Marcina Kępy o Aśce Finkelsztajn. Utwór ?Wykrzyknik w gardle grzmotu? znajdziecie TUTAJ.