14 września w Muzeum Mazowieckim w Płocku odebraliśmy z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, „Wierzbę” – nagrodę przyznawaną za Mazowieckie Zdarzenia Muzealne.

Kapituła nagrodziła naszą wystawę „Przemysł – siła miasta. Radom w latach 1918-1989” w Muzeum Historii Najnowszej Radomia, przyznając jej pierwsze miejsce w kategorii „Wystawy zorganizowane przez mniejsze muzea”. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w kategorii „Wydawnictwo muzealne” za katalog wydany przy okazji wspomnianej ekspozycji.

Pragniemy także serdecznie pogratulować Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, które otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii „Wystawy zorganizowane przez większe muzea” i zostało również docenione w innych kategoriach oraz Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu wyróżnionemu w kategorii „Wydawnictwo muzealne”.

Lista laureatów XVII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

Kategoria „Wystawa”

Wystawy zorganizowane przez mniejsze muzea:

 • PIERWSZE MIEJSCE zajęła wystawa pt. „Przemysł – siła miasta. Radom w latach 1918-1989” zorganizowana przez Muzeum Historii Najnowszej Radomia.
 • DRUGIE MIEJSCE zajęła wystawa pt. „ Dziedzictwo archeologiczne Mazowsza” zorganizowana przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy.
 • TRZECIE MIEJSCE zajęły ex aequo:
 • wystawa pt. „Józef Piłsudski – formy pamięci” zorganizowana przez Filię „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie oraz
 • wystawa pt. „Błonie na trakcie Książąt Mazowieckich” zorganizowana przez Muzeum Ziemi Błońskiej.

WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymała wystawa pt. „Dittrichowie – rodzina wielkich fabrykantów” zorganizowana przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.


Wystawy zorganizowane przez większe muzea:

 • PIERWSZE MIEJSCE zajęły ex aequo:
 • wystawa pt. „Bernardo Bellotto. W 300 rocznicę urodzin malarza” zorganizowana przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej oraz
 • wystawa pt. „Muzeum Historii Radomia” zorganizowana przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 • DRUGIE MIEJSCE zajęła wystawa pt. „Janusz Fiszer. Kolekcjoner” zorganizowana przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
 • TRZECIE MIEJSCE zajęły ex aequo:
 • wystawa pt. „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli” zorganizowana przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu oraz
 • wystawa pt. „Wola 1944: Wymazywanie Ludobójstwa i sprawa Reinefartha” zorganizowana przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymały trzy wystawy:

 • „Kolekcjonerstwo Potockich – nowa wystawa stała na piętrze Pałacu Wilanowskiego” zorganizowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;
 • „Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna” zorganizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
 • „Bolesław Biegas – rzeźba, malarstwo” zorganizowany przez Muzeum Mazowieckie w Płocku.

Kategoria „Projekt otwarty”

 • PIERWSZE MIEJSCE zajął projekt pt. „Kolekcja życia. Spektakularny dar dla muzeum, Warszawy, Mazowsza” zorganizowany przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
 • DRUGIE MIEJSCE zajął projekt pt. „Wiślana Ekspedycja Etnograficzna” zorganizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
 • TRZECIE MIEJSCE zajął projekt pt. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku Ratusza w Sierpcu” zorganizowany przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymały trzy projekty:

 • „Lengrenówka. Początek” zorganizowany przez Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego;
 • „Wydarzenia wokół dziedzictwa polskiego, żydowskiego i ukraińskiego włączające osoby z Ukrainy” zorganizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
 • „Niezwykła historia kaftanika – niemowlęca bluzeczka uszyta na Pawiaku” zorganizowany przez Muzeum Więzienia Pawiak oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Kategoria „Projekt edukacyjny”

 • PIERWSZE MIEJSCE zajął projekt pt. „Zajęcia pozamuzealne” zorganizowany przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
 • DRUGIE MIEJSCE zajęły ex aequo:
 • projekt pt. „W pracowni alchemika – Mistrz Baltazar Smosarski – medyk czy szarlatan” zorganizowany przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz
 • projekt pt. Program edukacyjny do wystawy familijnej „To tu To tam. Opowieści o podróżowaniu, podróżnikach i podróżniczkach” zorganizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
 • TRZECIE MIEJSCE zajęły ex aequo:
 • projekt pt. „Radomski Program Edukacji Historycznej” zorganizowany przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;
 • projekt pt. „Projekt edukacyjny Bezpiecznie nad Wisłą” zorganizowany przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz
 • projekt pt. „Muzealna jednostka akademicka jako platforma edukacyjna dla uchodźców” zorganizowany przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymały dwa projekty:

 • „Romantyczność 2022. Wilno-Warszawa-Paryż. Projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Kultura inspirująca” zorganizowany przez Muzeum Narodowe w Warszawie;
 • „Poznajmy się w Warszawie” zorganizowany przez Muzeum Warszawy.

Kategoria „Wydawnictwo muzealne”

 • PIERWSZE MIEJSCE zajęło wydawnictwo pt. „Bernardo Bellotto. W 300. Rocznicę urodzin malarza Bernardo Bellotto. On the 300th Anniversary of the Painter’s Birth” wydane przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.
 • DRUGIE MIEJSCE zajęły ex aequo:
 • wydawnictwo „Leksykon oddziałów Powstania Warszawskiego” wydane przez Muzeum Powstania Warszawskiego oraz
 • wydawnictwo „Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami (1764-1796) tom I i II” wydane przez Muzeum Łazienki Królewskie.
 • TRZECIE MIEJSCE zajęły ex aequo:
 • wydawnictwo albumowe „Malarz nad malarzami. Nikifor w kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie” wydane przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz
 • katalog towarzyszący wystawie „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia” wydany przez Muzeum Narodowe w Warszawie.

WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymały trzy wydawnictwa:

 • katalog towarzyszący wystawie stałej w Muzeum Historii Najnowszej Radomia „Przemysł – siła miasta. Radom w latach 1918-1989” wydany przez Muzeum Historii Najnowszej Radomia;
 • „Wojciech Fangor. Dzisiaj są moje urodziny” wydane przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu;
 • „Zielone ścieżki wokół Izby Pamięci na Woli” wydane przez Muzeum Warszawy.

Kategoria „Plakat muzealny”

 • PIERWSZE MIEJSCE zajął plakat towarzyszący wystawie pt. „Xawery Dunikowski. Malarstwo” przygotowany przez Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni oddział Muzeum Narodowego w Warszawie.
 • DRUGIE MIEJSCE zajął plakat do wystawy pt. „Grupa Dziesięciu, 1932-1939, Zrzeszenie Artystów Krakowskich” przygotowany przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 • TRZECIE MIEJSCE zajął plakat informujący o otwarciu Stajni Kubickiego po rewitalizacji przygotowany przez Muzeum Łazienki Królewskie.

WYRÓŻNIENIE w tej kategorii otrzymały dwa plakaty:

 • Plakat wystawy „Błysk, mat, kolor. Fotografia i Warszawa lat 90.” przygotowany przez Muzeum Warszawy;
 • „TISZ Festiwal Żydowskiego Jedzenia – plakat V edycji” plakat przygotowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.