ks. józef rokoszny

Ks. Józef Rokoszny (1870-1931) to postać wielce zasłużona dla Radomia, całej ówczesnej diecezji sandomierskiej i Polski.

Był to kapłan o rozległych pasjach i ogromnym zaangażowaniu w życie społeczno-kulturalne. Muzealnik i twórca Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Pionierski konserwator tamtejszego kościoła św. Jakub. Archiwista i organizator Archiwum Państwowego w Radomiu. Nauczyciel i wychowawca, dyrektor radomskiego Seminarium Nauczycielskiego. Bibliofil i kolekcjoner, autor wielu publikacji z powyższych dziedzin. To tylko niektóre z pól działania tego wybitnego kapłana. Okazją do przypomnienia postaci ks. Józefa Rokosznego są rozpoczęte w 2015 r. obchody 100-lecia Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej – instytucji, którą kierował ks. Rokoszny i która dała podwaliny pod odrodzoną, niepodległą oświatę polską w Radomiu i regionie.

Film Pawła Putona zrealizowany przez Studio Filmowe Resursy w ramach cyklu „Radomskie Portrety”.