31 maja o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie autorskie z Martą Wiktorią Trojanowską poświęcone promocji książki wydanej przez Radomskie Towarzystwo Naukowe: „Zlikwidowane, przekształcone, rozproszone. Nieistniejące biblioteki Radomia z lat 1839-2015”.

autorami zdjęć są Paweł Puton i Paulina Sawicka

W Radomiu zarówno przed, jak i po II wojnie światowej istniały i działały dziesiątki bibliotek, które miały charakter publiczny. Na przestrzeni niemal dwustu lat rozwijały się księgozbiory różnych związków, stowarzyszeń, organizacji, a także biblioteki żydowskie, parafialne, oświatowe, repertuarowe, techniczne i fachowe oraz licznych zakładów pracy. Razem z ich zniszczeniem, zamknięciem lub przekształceniem rozproszeniu uległy setki tysięcy woluminów. W publikacji zostało ujętych w formie hasłowej ponad 160 nieistniejących już bibliotek radomskich. Uzupełnieniem haseł są reprodukcje odnalezionych znaków proweniencyjnych. Całość układa się w historię radomskich bibliotek i ludzi, którzy je tworzyli i prowadzili. To element tożsamości miasta, który autorka pragnie ocalić od zapomnienia.