W grudniu w fotoplastykonie znajdującym się przy głównej alei Parku im. T. Kościuszki można oglądać nową wystawę fotografii 3D „Powojenny Radom w wersji monochromatycznej”.

Składa się na nią 10 zdjęć wydanych w latach 50. i 60. XX w. na pocztówkach przez: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Biuro Wydawnicze “Ruch” oraz Wydawnictwo „Książka i Wiedza”.

Autorami ukazanych na pocztówkach czarno-białych fotografii Radomia, obrazujących życie codzienne mieszkańców miasta sprzed ponad pół wieku są:
R. Bylicki, E. Hartwig, E. Falkowski,
J. Korpal, B. Malmurowicz, J. Siudecki,
J. Siudowski, R. Wionczek