Prace wybitnych artystów, m.in. Wojciecha Fangora i Edwarda Dwurnika, będzie można podziwiać w ramach ekspozycji inaugurującej działalność Kamienicy Deskurów (Rynek 14). Na wystawę ?Portrety i metafory życia? zapraszają Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Ośrodek Kultury i Sztuki ?Resursa Obywatelska? w Radomiu. Wernisaż w piątek, 11 czerwca o godz. 18:00.

Wystawa w swojej tematyce wpisuje się w obchody Radomskiego Czerwca ’76 i odbywa się w ramach festiwalu FREE(RA)DOM, opowiada o kondycji człowieka i jego miejscu w świecie. Zaprezentowane zostaną obrazy i rzeźby około trzydziestu artystów, m.in. Wojciecha Fangora, Jerzego Nowosielskiego czy Edwarda Dwurnika. Kuratorem wystawy jest Mieczysław Szewczuk, wieloletni pracownik muzeum, opiekun i twórca kolekcji sztuki współczesnej. Koordynatorem zaś jest Magdalena Kołtunowicz z Działu Sztuki.