W środę, 1 czerwca o godz. 12.00 w Muzeum Historii Najnowszej Radomia w Kamienicy Deskurów odbędzie się wernisaż wystawy „Dziecko też człowiek. I radomianin.”

Ekspozycja „Dziecko też człowiek. I radomianin.” opowiada językiem zabawek o ewolucji spojrzenia na dziecko, jego pozycję i rolę w społeczeństwie, od schyłku XIX wieku do końca epoki PRL-u.

Zabawa jest zajęciem instynktownym. Antropolodzy nie znają na świecie społeczności, w której nie występuje. Główną motywacją do zabawy jest chęć osiągnięcia przyjemności. Jednak rola zabaw, zwłaszcza w przypadku dzieci, jest o wiele bardziej doniosła. Bawiąc się dzieci rozwijają swoje zainteresowania, kreatywność i wyobraźnię. Poprzez zabawę naśladują dorosłych i uczą się przyszłych ról społecznych. To czym i gdzie bawią się dzieci, bardzo wiele mówi o ich postrzeganiu i pozycji w społeczności.

Zabawka jest formalnie definiowana jako podmiot materialny wykonany specjalnie w celach zabawowych. Jednak w praktyce zabawką może być wszystko. Funkcję zabawki dzieci wiejskie i pochodzące z ubogich rodzin miejskich nadawały przypadkowym przedmiotom codziennego użytku lub temu co podsuwało im naturalne środowisko.

Dzieci z rodzin szlacheckich i fabrykanckich bawiły się zabawkami ze słynnych manufaktur w Kopenhadze, Paryżu czy Norymbardze. Do najbardziej pożądanych przedmiotów należały porcelanowe lalki kopenhaskie i paryskie zabawki mechaniczne, a także wykonane z niezwykłą starannością i dokładnością, w pełni wyposażone domki dla lalek.

Sytuacja uległa zmianie po II wojnie światowej. W PRL-u dążono do niwelowania różnic społecznych – również wśród dzieci, a przemysł dostrzegł w najmłodszych obywatelach konsumenta. W ciągu czterdziestu pięciu lat istnienia Polski Ludowej kierowana do dzieci oferta zmieniała się, ale jej adresatem był już zawsze masowy odbiorca.

Na wystawie staraliśmy się zgromadzić zabawki z różnych epok i środowisk. Ciekawych eksponatów użyczyły nam zarówno muzea, jak i prywatni kolekcjonerzy. Ekspozycja prezentuje także miejsca, w których na przestrzeni dziejów bawiły się dzieci i oferuje przestrzeń interaktywną, gdzie można spróbować swoich sił w dawnych grach i zabawach. Eksponatów użyczyło nam też Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Z przyczyn niezależnych od Muzeum wystawa czasowa pt.: Dziecko też człowiek. I radomianin. czynna będzie do dnia 25 września 2022 r. Zwiedzanie wystaw z przewodnikiem po wcześniejszym umówieniu grupy pod nr tel. 48 377 80 15. Uwaga! W dniu 11 września Muzeum wyjątkowo będzie nieczynne. Tego dnia zapraszamy na Uliczkę Tradycji 2022.