Autor urodził się w 1986 roku  w Saidpur w Bangladeszu. Ukończył Uniwersytet Sztuk Pięknych w Dhace, gdzie studiował malarstwo i grafikę. Od roku przebywa w Polsce i kontynuuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Komunikacja międzykulturowa w edukacji i miejscu pracy.

Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę i projektuje odzież.

Talha Bin Shams przedstawił na wystawie swoje prace w dwóch różnorodnych tematycznie i technicznie cyklach, od artystycznego zapisu otaczającej go rzeczywistości, po formy tradycyjne, związane z wielokulturową historią swojej ojczyzny (kultury Bangladeszu są złożone i powstały na przestrzeni wieków. Przyswajały sobie wpływy islamu, hinduizmu, buddyzmu i chrześcijaństwa). Artysta zaprezentował na wystawie prace inspirowane oryginalnym w formie i kolorystyce folklorem, który podobnie jak muzyka, taniec czy rzemiosło artystyczne, czerpie z bogatej przeszłości i tradycji.

Z uwagi na obostrzenia, związane z zagrożeniem COVIT-19 , ekspozycja czynna będzie w formie wirtualnej na stronie OKiSz Resursa Obywatelska  www.resursa.radom.pl,  na kanale You Tube i Facebook Resursy.