10 czerwca w Resursie Obywatelskiej odbyło się wręczenie Nagród im. Prof. Leszka Kołakowskiego oraz Miasta Radomia laureatom XXXIV Olimpiady Filozoficznej oraz debata wokół „Pochwały niekonsekwencji” Leszka Kołakowskiego z udziałem dr. Andrzeja F. Ziółkowskiego (Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Filozoficzne) oraz Laureatów Olimpiady.

Nagrody za zajęcia I miejsce w XXXIV Olimpiadzie Filozoficznej (ex aequo):


JAKUB KLOZA – uczeń III klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku – 1.500 zł

MATEUSZ MULARCZYK – uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku – 1.500 zł

Wyróżnienie dla laureata XXXIV Olimpiadzie Filozoficznej będącego mieszkańcem Radomia lub uczniem radomskiej szkoły (IX miejsce): OLGIERD TURZYŃSKI – uczeń III klasy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – 3.000 zł

Wyróżnienie za najlepszą pracę związaną z twórczością Profesora Leszka Kołakowskiego (przyznane przez jury pod przewodnictwem Agnieszki Kołakowskiej): ANTONI JAMIOŁKOWSKI – uczeń III klasy II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie – 2.000 zł.