NARODOWY SPIS POWSZECHNY – OBOWIĄZEK DLA KAŻDEGO!

Odbywający się co 10 lat Narodowy Spis Powszechny ma na celu nie tylko określenie stanu populacji, ale – przede wszystkim – uzyskanie wiarygodnych informacji o tym, jak żyjemy, jak rozwijamy się jako kraj, państwo, społeczeństwo czy rodzina. Jego rezultaty są zawsze podstawą do społeczno-gospodarczych diagnoz i wytyczenia kierunku przyszłych reform. Wyniki Spisu to także bezcenne źródło wiedzy dla współczesnych badań socjologicznych oraz znakomity materiał do późniejszych historycznych i antropologicznych analiz. Dla pracowników szeroko pojętego resortu kultury – to również sygnał, w jakim kierunku idą społeczne zainteresowania jej obecnych i potencjalnych odbiorców.

Spiszmy się! WIĘCEJ INFORMACJI