Zachęcamy do oglądania naszej nowej wystawy w Fotoplastykonie znajdującym się w Parku im. T. Kościuszki pt. „Radom czasów wolności. Republika Radomska w listopadzie 1918 r.”.

Radom był pierwszym miastem Królestwa Polskiego, które w 1918 roku wywalczyło wolność. Niepodległość ogłoszono tu już 2 listopada. Zawiązał się wtedy tzw. „Komitet Pięciu”, na czele którego stanął Stanisław Kelles-Krauz i powstała Republika Radomska, która miała swój własny rząd, policję i wojsko. Choć kres temu fenomenowi lokalnej samowładzy położyło podporządkowanie się „Komitetu Pięciu” lubelskiemu Tymczasowemu Rządowi Republiki Polskiej już 9 listopada 1918 r., w pamięci radomian trwa on jako chlubna karta z dziejów miasta.

Warto pamiętać, że osoby tworzące Republikę Radomską (i skupione wokół nich środowisko) w następnych miesiącach i latach włączyły się czynnie w walkę o granice Rzeczpospolitej, a następnie w pracę nad budową odrodzonej Ojczyzny.

O Radomiu i ludziach z tamtych lat opowiada nasza najnowsza wystawa, którą od 2 listopada można oglądać w radomskim fotoplastykonie.