dzieje radomia

Pewnie już zauważyliście, że po raz kolejny rozpoczynamy wpis od miło nam poinformować i nie wynika to z faktu, że uznajemy język polski za ubogi, a po prostu jest wyrazem naszej radości, którą chcemy się z Wami podzielić.

Tak więc (od samego więc naprawdę nie damy rady), miło nam poinformować, że ?Resursa Obywatelska?, jako najstarsza miejska instytucja kultury od lat promująca i popularyzująca wiedzę o lokalnej historii i dziedzictwie kulturowym – bierze udział w pracach związanych z przygotowaniem czterotomowej monografii ?Dzieje Radomia?. Będzie to pierwsze tak obszerne kompendium wiedzy o naszym mieście. Przypomnijmy, że ostatnie tego typu opracowanie ?Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w.? powstało w 1985 roku. Od tego czasu ? w świetle rozwoju nauk humanistycznych – zmieniło się socjologiczne czy antropologiczne spojrzenie na historyczne fakty związane z Radomiem, wiele białych plam z dziejów miasta udało się wypełnić, głównie dzięki badaniom zaangażowanych regionalistów.

Jesteśmy naprawdę dumni, że rozproszone i często mocno specjalistyczne informacje traktujące o dziejach grodu nad Mleczną uda się zebrać w rzetelnej, opracowanej przez zespół profesjonalistów monografii.