60 lat Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

Galeria „Resursa” wraz z Radomskim Towarzystwem Fotograficznym zapraszają w piątek, 21 maja o godz. 17.00 na Jubileusz 60-lecia RTF, a o godz. 18.00 na otwarcie okolicznościowej wystawy zatytułowanej „60 fotografii na 60 lecie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego”, połączone z promocją albumu fotograficznego.

Z racji pandemicznych obostrzeń uroczystości odbędą się na dziedzińcu Resursy Obywatelskiej – wejście przez bramę od ulicy Malczewskiego.


RADOMSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE to najstarsza organizacja skupiająca pasjonatów fotografii. Od 60 już lat działa w obszarze organizacji i animacji amatorskiego ruchu fotograficznego w Radomiu. Te działania to przede wszystkim organizacja wystaw, plenerów, konkursów i warsztatów fotograficznych. Za swą działalność zostało uhonorowane medalami: BENE MERENTI CIVITAS RADOMIENSIS (2011) oraz PRO MASOVIA (2021).

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne czynnie uczestniczy w działaniach kulturalnych naszego miasta i regionu, organizując liczne autorskie wystawy fotografii, mające opinię ciekawych i inspirujących. Wiele przedsięwzięć organizowanych jest przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Radomia i Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu mogą być prowadzone wykłady z dziedziny technik, historii i estetyki fotografii oraz realizowane fora dyskusyjne nad pracami. Służy to przede wszystkim wymianie poglądów na temat fotografii, często też dostarcza emocji podczas prowadzonych dyskusji. Na spotkaniach można wysłuchać ciekawych wykładów o prawie autorskim.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność wydawnicza RTF (wydawane są katalogi z poszczególnych wystaw będące ważnym narzędziem popularyzacji sztuki fotograficznej oraz albumy okazjonalne) a w niej cykl albumów poetycko-fotograficznych „Radomskie w poezji i fotografii”. Jak dotąd ukazały się cztery tomy zawierające wiersze członków zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia GRUPY LITERACKIEJ ŁUCZYWO i fotografie członków RTF. Inicjatywa ta ma na celu popularyzację twórców tych dwóch stowarzyszeń oraz prezentację urody naszej Małej Ojczyzny – Ziemi Radomskiej.

Radomskie Towarzystwo Fotograficzne skupia pasjonatów tej dziedziny sztuki, którzy choć na co dzień są różni, ze swojej różnorodności czerpią siłę do pracy. Mają oni w genach specyficzne patrzenie na przedmioty, ludzi i pejzaże wokół. W nadmiarze gromadzą sprzęt i optykę fotograficzną, korzystają z tajemnej wiedzy postprodukcji analogowej i komputerowej. Nie zaniedbują tradycyjnych form fotografowania, choć oczy mają szeroko otwarte na wszelkie nowości. Są zafascynowani wartościami budującymi obraz jak światło, układ planów, perspektywa i kompozycja. Poprzez fotografię realizują swoje potrzeby kontaktu ze sztukami plastycznymi, a fotografowanie przynosi im radość i twórcze spełnienie.

Formuła stowarzyszenia pozwala na zaangażowanie w działania niemałej grupy osób i pozwala osiągnąć ciekawe jej rezultaty. Towarzystwo jest otwarte dla wszystkich interesujących się fotografią. Spotykania członków RTF odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.00 w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych ŁAŹNIA przy ul. Żeromskiego 56.


O wystawie
60 fotografii na 60 lecie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego”

Od 1961 roku Radomskie Towarzystwo Fotograficzne, poprzez działania swoich członków, przemierza drogi i bezdroża fotografii. Ideą wystawy jest zestawienie zdjęć sprzed lat i tych współczesnych, wykonanych przez członków RTF. Dzisiejsi autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie: co interesowało w fotografii naszych poprzedników i czy fotografowanie było dla nich sztuką realnego odwzorowania otoczenia, czy interpretowania rzeczywistości?

Po zapoznaniu się z zasobami archiwów członkowie RTF postanowili pokazać to co dawniej było ważne w fotografii radomskiej i przetrwało próbę czasu. Jest to oczywiście wybór subiektywny. Wystawa zrealizowana została
z zachowaniem chronologii. Pozwala czynić własne spostrzeżenia w dziedzinie estetyki fotografii.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu: Barbara Polakowska, Justyna Wolanin, Dorota Wólczyńska, Leszek Jastrzębiowski, Łukasz Kowalski, Dariusz Kozłowski, Robert Małek, Robert Sumiński, Wojciech Śmietanka i Krzysztof Zdanowicz.