WYSTAWY

SKŁAD DOCZEPIONY – wystawa

W piątek, 3 października otworzyliśmy wystawę prac interdyscyplinarnej grupy artystów „SKŁAD DOCZEPIONY” pochodzących z Radomia, Sanoka i Starachowic. Nieformalna Grupa Artystów, działająca pod wspólnym szyldem ”SKŁAD DOCZEPIONY”, powstała z potrzeby łączenia środowisk twórczych i chęci realizacji artystycznych pomysłów w miejscach niekonwencjonalnych i oryginalnych, dostępnych dla szerszego grona odbiorców.  Grupa liczy obecnie 12 wyjątkowych, zdolnych i kreatywnych postaci, zajmujących się malarstwem, fotografią, rysunkiem, grafiką, rzeźbą i działaniami multimedialnymi.

Radomskie lotnictwo okresu międzywojennego - wystawa dokumentalna

To ekspozycja przygotowana w ramach siódmej już edycji Festynu Historycznego „Uliczka tradycji”, tym razem - lotniczej, zatytułowanej „Awiacje & Wariacje”. Na wystawie znalazły się zarówno historyczne fotografie jak i książki z zakresu „wielkich” lotów i  szkoleń lotniczych, ale również czasopisma poświęcone lotnictwu, takie przykładowo jak „Lotnik”, „Przegląd Lotniczy” czy „Skrzydlata Polska”. Wszystkie  dokumenty pochodzą ze zbiorów prywatnych ppłk. rezerwy pilota Zenona Winnickiego, który w niedzielę 14 września miał swoją autorską prezentację przybliżającą zagadnienia z zakresu radomskiego lotnictwa.   WIĘCEJ >>>

„PRZYRODA” VII Ogólnopolskie Biennale Plastyczno – Fotograficzne Dzieci i Młodzieży Radom 2014

W Galerii „Resursa” otworzyliśmy VII Ogólnopolskie Biennale Plastyczno – Fotograficzne Dzieci i Młodzieży Radom 2014, którego głównym organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.  Ekspozycja promuje najciekawsze obserwacje i realizacje natury: flory i fauny ukazane w różnorodnych technikach plastycznych: rysunkowych, malarskich i graficznych oraz fotograficznych.    WIĘCEJ>>>

Bajki prof. Leszka Kołakowskiego w grafice komputerowej

23 maja 2014 r . o godz. 17.00 nastąpiło w Resursie rozstrzygniecie Konkursu Grafiki Komputerowej zatytułowanego „Moje spotkanie z bajkami  prof. Leszka Kołakowskiego”, organizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu. Otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce w ramach VI edycji Radomskiego Festiwalu Filozofii „OKNA”. WIĘCEJ >>>

W hołdzie naszemu Papieżowi

W piątkowy wieczór, 25 kwietnia o godz. 18.00 w Galerii „Resursa” otworzyliśmy wielotematyczą wystawę zorganizowaną z okazji kanonizacji Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II zatytułowaną „Radomskie ślady świętości”.
Ekspozycja ukazuje różne wątki czasowe i okoliczności  wizytowania Papieża na radomskiej ziemi, począwszy od peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w czerwcu 1972 r., kiedy to jeszcze jako kardynał towarzyszył Madonnie w podróży po parafiach diecezji,  jego liczne związki z naszą społecznością oraz czwartą, najdłuższą pielgrzymkę Papieża do Polski, gdzie m.in. odwiedził Radom.     WIĘCEJ >>>

Klimaty żydowskie w Galerii "Resursa" - Motywy żydowskie w twórczości ks. Władysława Paciaka

Na wtorek, czyli 8 kwietnia, w drugi dzień VI  Spotkań z Kulturą Żydowską „Ślad”, Galeria  „Resursa” przygotowała dwie ekspozycje. Pierwszą -  wystawę malarstwa, rysunku i collage, zatytułowaną „Motywy  żydowskie w twórczości ks. Władysława Paciaka” - otworzyliśmy o godz. 18.00  drugą -  dla odmiany fotograficzną autorstwa Jerzego Kutkowskiego pt. „Jerozolima”  - pół godziny później.

"Motywy żydowskie w twórczości ks. Władysława Paciaka" to wystawa, która została przygotowana celowo na nasze Spotkania z Kulturą Żydowską i która ten temat po raz pierwszy eksponuje jako formę wystawową odrębną, wyselekcjonowaną z niezwykle bogatego dorobku autora.
Ksiądz Władysław Paciak urodził się w 1903 r., a zmarł w 1983 r. Był artystą wybitnym, księdzem malującym m.in.obrazy sakralnej w nurcie sztuki nowoczesnej. WIĘCEJ >>>

Klimaty żydowskie w Galerii "Resursa" - Wystawa fotografii Jerzego Kutkowskiego pt. „Jerozolima”

„Jerozolima” to nowa fotograficzna wystawa Jerzego Kutkowskiego, prezentowana po raz pierwszy w naszej galerii. Zdjęcia powstały w marcu 2013 r. podczas rodzinnej wycieczki do Ziemi Świętej.  WIĘCEJ >>>

„Różaniec” w litografii prof. Edmundasa Soladžiusa

Kaziki 2014 rozpoczęliśmy w Resursie otwarciem dwóch ekspozycji. Pierwsza z nich to „Różaniec”, wystawa grafiki prof. Edmundasa Soladžiusa.
Autor urodził się w 1950 r. w Kownie. Studiował w latach 1968-74 w Państwowym Instytucie Sztuki w Wilnie. Profesor, były rektor i kierownik Katedry Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, Wydział Sztuki w Kownie.    WIĘCEJ >>>

„Z podróży na Litwę” fotografie prof. Aleksandra Olszewskiego

Drugą zaplanowaną ekspozycją, inaugurującą tegoroczne radomskie Kaziki była wystawa fotografii Aleksandra Olszewskiego. 
Autor urodził 27.02.1944 r. w Radomiu. Studia w PWSSP w Łodzi. Dyplom z malarstwa u doc. Lecha Kunki i z projektowania u prof. Aleksandry Pukaczewskiej. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Technologiczno - Humanistycznym w Radomiu.
        Uprawia malarstwo i media cyfrowe. Jest inicjatorem kształcenia plastycznego na ówczesnej Politechnice Radomskiej. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii. Dziekan Wydziału Sztuki. Inicjator powstania Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka” i  redaktor „Arterii”-  rocznika Wydziału Sztuki.    WIĘCEJ >>>

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl