Wieczór wspomnień o Jerzym Kutkowskim


Galeria „Resursa” wraz ze Stowarzyszeniem „Młyńska” - Verum Bonum Pulchrum zapraszają 8 października 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00, w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu, na wieczór wspomnień o zmarłym w czerwcu Jerzym Bogdanie Kutkowskim radomskim artyście  plastyku, fotografiku, społeczniku, wychowawcy dzieci i młodzieży, autorze wielu wydawnictw o charakterze regionalnym i artystycznym. Podczas wieczoru otwarta zostanie wspomnieniowa wystawa jego prac z zakresu malarstwa, rysunku i fotografii zatytułowana „Trzy artystyczne odsłony Jerzego Kutkowskiego (1950-2020)”.

Autor urodził się 19 maja 1950 r. w Radomiu. Ukończył pomaturalne Studium Reklamy w Warszawie oraz studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecny Uniwersytet Pedagogiczny) na Wydziale Sztuki. Uprawiał malarstwo, rysunek, grafikę wydawniczą i fotografię.

Jerzy Kutkowski miał interesującą drogę zawodową, artystyczną oraz społeczną. W stanie wojennym opracowywał graficznie i kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W roku 1981 był wśród założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu, w którym początkowo pełnił funkcję wiceprezesa. Był także kawalerem Zakonu Rycerzy Bożego Grobu w Jerozolimie, członkiem Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji II Synodu Diecezji Radomskiej oraz prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej. Interesował się m. in. turystyką, historią sztuki i historią fotografii, a także ochroną zabytków, historią Radomia i regionu radomskiego.

Nie sposób wyliczyć wszystkich obszarów życia społeczno-zawodowego, którym Jerzy Kutkowski poświęcał swój czas. Pomimo problemów zdrowotnych wciąż pracował i realizował swoje pasje,  pozostając do końca wierny Radomiowi – miastu, w którym się urodził, mieszkał i pracował. Zmarł 18 czerwca 2020 r. w Aninie.

Zgodnie z regulaminem opracowanym na czas epidemii, zamieszczonym na stronie internetowej „Resursy Obywatelskiej”, biorąc pod uwagę nasze powierzchnie wystawowe i salę widowiskową, możemy gościć na powyższym wieczorze 110 osób. W związku z zaistniałą sytuacją wstęp na wieczór wspomnień o Jerzym Kutkowskim odbędzie się tylko za zaproszeniami. Odbiór zaproszeń w dniach 5-7 października br w godz. 10-18 na portierni Resursy, (po lewej stronie przy wejściu), ul. Malczewskiego 16. Przypominamy jednocześnie o obowiązku noszenia maseczki w pomieszczeniach Resursy i użyciu przy wejściu płynu dezynfekującego oraz o zachowaniu wymaganego dystansu.

Ekspozycja czynna będzie do 8 listopada br.

  

 

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl