Resursa wczoraj i dziś

 • Resursa AD 2009

  Resursa AD 2009

 • Resursa AD 2007

  Resursa AD 2007

 • Resursa AD 2006

  Resursa AD 2006

 • Resursa AD 1916

  Resursa AD 1916

 • Resursa AD 1914-1916 - lazaret

  Resursa AD 1914-1916 - lazaret

 • Resursa AD 1914-1916 - lazaret

  Resursa AD 1914-1916 - lazaret

Gmach Resursy Obywatelskiej (czyli lokalu klubu towarzyskiego kupców, obywateli ziemskich) powstał w 1852 roku z inicjatywy Towarzystwa Dobroczynności działającego wtedy w Radomiu. Budynek wzniesiono natychmiast po tym, jak władze carskie zezwoliły na otwarcie tego typu placówek w Królestwie Polskim. Autorem projektu architektonicznego był radomski budowniczy Ludwik Radziszewski.

W swym pierwotnym kształcie radomska resursa mieściła salę widowiskową na tysiąc miejsc, bibliotekę oraz pomieszczenia klubowe.

Od początku swego istnienia placówka pełniła wiodąca rolę w życiu kulturalnym miasta – przez niemal 90 lat istniał tu teatr – początkowo amatorski, później – w okresie międzywojennym – zawodowy. (Jego pełna nazwa to: Teatr Rozmaitości im. Stefana Żeromskiego w Radomiu.) Dwudziestolecie międzywojenne obfitowało w Radomiu w wizyty grup teatralnych ze Lwowa, Poznania, Warszawy i Krakowa – zapraszano też na deski radomskiego przybytku Melpomeny rosyjskie zespoły kierowane przez wielkiego reformatora teatru – Konstantego Stanisławskiego. Repertuar proponowany w resursie był bardzo różnorodny – wystawiano zarówno klasykę („Halkę” Stanisława Moniuszki, „Mazepę” Juliusza Słowackiego, komedie Aleksandra Fredry), jak i lżejsze formy dramatyczne, takie jak wodewile czy farsy.

Kulturalno – oświatowa działalność radomskiej placówki miała zawsze wydźwięk patriotyczny, bardzo ważny szczególnie w dobie rozbiorów i walki
o przywrócenie niepodległości. Organizowano bale obywatelskie, z których dochód przeznaczany był na cele charytatywne, miały też miejsce liczne wieczory polskiej poezji patriotycznej, uroczystości z okazji ważnych rocznic i świąt polskich i odczyty na temat ojczystej historii. Fundowano także stypendia dla młodych ludzi uczących się rzemiosła, najuboższym udzielano zapomóg i pożyczek. Otwarto bezpłatną czytelnię i ochronkę dla dzieci.

Po II Wojnie Światowej stylowy neoklasycystyczny budynek, z zachowanymi rzeźbami trzech muz, był nadal placówką kultury. Najpierw mieściła się tu poradnia kulturalno – oświatowa, potem dwa kina – „Przyjaźń” i „Pokolenie”, a następnie – od 1991 roku znalazł tu swą siedzibę Wojewódzki Dom Kultury. Po utracie przez Radom statusu miasta wojewódzkiego placówka zmieniła nazwę i statut. Obecnie pełna nazwa brzmi: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”. Obecny zespół pracowników kontynuuje tradycje animacji kultury – w ośrodku mieszczą się dwie galerie – malarska i fotograficzna, działa grupa teatralna, biblioteka wraz z działem wydawnictw, organizowane są wystawy, koncerty muzyczne, spotkania z artystami. Z „Resursą Obywatelską” współpracują zespoły muzyczne, mają tu miejsce warsztaty literackie, próby muzyczne i recytatorskie, a także benefisy i liczne konkursy artystyczne dla dzieci i młodzieży.

 

Obecnie OKiSz wydaje własne pismo kulturalne „Resursa” a także jako jedyna placówka kultury w mieście i regionie posiada własne studio filmowe. Realizowany jest w nim „Radomski Magazyn Kulturalny” relacjonujący najważniejsze wydarzenia z zakresu kultury w Radomiu. Ponadto "Resursa" realizuje programy filmowe poświęcone lokalnej historii „Świadkowie historii”. Wszystkie produkcje udostępniane są stronie www.resursa.radom.pl oraz na antenie lokalnej TVK „Dami”.

Aby pełniej realizować cel edukacji historycznej „Resursa Obywatelska” organizuje też widowiska historyczne nawiązujące do historii Radomia.
„Uliczka tradycji” przenosi nas w klimat Radomia lat 20 i 30 XX w., pokazuje historię wielokulturowego wówczas miasta.
Trwają również prace nad budową portalu poświęconego historii Radomia. Będzie o­n służył nie tylko mieszkańcom, ale przyczyni się też do integracji z rodzinnym miastem, tych którzy z różnych przyczyn musieli stąd wyjechać.
Ponieważ w Radomiu działa tylko jeden multipleks, gdzie wyświetlane jest głównie kino komercyjne, OKiSz uruchomił Klub Dobrego Filmu, gdzie na szerokim ekranie można zarówno obejrzeć ambitne nowości, jak i klasykę.
W tym roku zainaugurowaliśmy kolejną cykliczną imprezę, czyli Radomski Festiwal Filozofii "OKNA", który odbywa się pod honorowym patronatem prof. Leszka Kołakowskiego. Kolejnymi zaś filmowymi inicjatywami Ośrodka są edukacyjne programy "Magazyn Literacki Resursy" i "Radomskie portrety".


CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl