Radomski Festiwal Filozofii "Okna"

Pierwszą edycję rozpoczęliśmy 26 marca 2009 roku. Ten dzień festiwalu nosił nazwę „Filozofia na co dzień”. Najpierw młodzież radomskich szkół średnich uczestniczyła w warsztatach filozoficznych poprowadzonych przez Dariusza Rzepkę. Po warsztatach miała miejsce debata filozoficzna z udziałem wybitnych polskich specjalistów w tej dziedzinie, na czele z profesorem Janem Woleńskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sam Leszek Kołakowski, ze względu na stan zdrowia, nie mógł przyjechać do swego rodzinnego miasta, ale za to gościliśmy w Radomiu jego córkę Agnieszkę – również filozofa, tłumaczkę i publicystkę, na stałe mieszkającą i pracującą w Paryżu.
W debacie, oprócz prof. Woleńskiego i Agnieszki Kołakowskiej wzięli udział: profesor Mirosław Żelazny z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – specjalista od filozofii niemieckiej, prof. Tadeusz Bartoś z Warszawy – teolog i były dominikanin, specjalizujący się w tomizmie oraz dr Wiesław Chudoba z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.

Nieco naszym oczekiwaniom dyskusja potoczyła się w kierunku problemu wprowadzenia filozofii do szkół.
Tego dnia, po południu, miało jeszcze miejsce autorskie spotkanie z Tadeuszem Bartosiem, podczas którego filozof promował swoje książki i opowiadał o dylematach współczesnego teologa.
 Kolejny dzień festiwalu poświęciliśmy literaturze. Rozpoczęły go warsztaty literackie dla młodzieży radomskich szkół, prowadzone przez polonistę Adriana Szarego. Po południu zaprosiliśmy radomian na kilkugodzinną „Ucztę literacką”, podczas której prezentowali się poeci, bardowie oraz prozaicy.
Ostatnią częścią literackiej odsłony festiwalu było spotkanie z pisarzem Wojciechem Pestką, na co dzień mieszkającym w pobliskiej Jedlni, który tego dnia wystąpił w roli reportażysty, bowiem opowiadał o swojej najnowszej książce „Do zobaczenia w piekle – kresowa apokalipsa”, będącej właśnie zbiorem reportaży z Ukrainy, Białorusi, Łotwy i z polskich kresów.
Trzeci dzień festiwalu, czyli 28 marca, nosił tytuł „Granice Sztuki”. W galerii „Resursy” otworzyliśmy wystawy prac dwóch profesorów – Andrzeja Bartczaka z Lodzi i Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego z Radomia. Artyści prezentowali prace inspirowane filozofią Leszka Kołakowskiego.
Ostatnim punktem w programie Festiwalu „OKNA” miało być spotkanie z wybitnym malarzem – Edwardem Dwurnikiem. Artysta na kilka dni przed imprezą wylądował w szpitalu, zatem gościom festiwalu musiała wystarczyć jego duchowa obecność, którą dało się wyczuć podczas profesjonalnej prelekcji dotyczącej jego sztuki i drogi twórczej, o których opowiadał Mieczysław Szewczuk – kierownik Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Prelekcja wzbogacona była o nadesłaną przez Dwurnika multimedialną prezentację jego prac, a na koniec spotkania wyświetliliśmy – również przysłany przez Edwarda Dwurnika – film animowany „Warzywniak” autorstwa tegoż artysty. Ważnym i miłym akcentem radomskiego festiwalu było podarowanie naszemu miasta przez Dwurnika na tę okoliczność jednej ze swoich prac, która zasili zbiory radomskiego muzeum.
   

Trzy dni festiwalu, czyli filozofia na co dzień oraz w odniesieniu do literatury i sztuki, mamy nadzieję pozwoliły na otwarcie tytułowych okien i na przewietrzenie intelektualnej atmosfery Radomia. Bo OKNA – to w naszym rozumieniu otwarcie się na świat. A owo otwarcie ściśle związane jest z filozofią, gdyż – jak mówił podczas imprezy profesor Mirosław Żelazny – tak jak się nie da nie oddychać, tak nie da się nie filozofować.

W tym roku (również w marcu) odbędzie się druga edycja Festiwalu. Ponieważ niedawno zmarł patron imprezy – wybitny filozof – radomianin Leszek Kołakowski, tę edycję chcemy niemal w całości poświęcić temu wielkiemu człowiekowi. Pragniemy również, aby Festiwal zyskał imię naszego wybitnego filozofa, a impreza stała się znaczącym wydarzeniem naukowo-artystycznym w kraju, co będzie znakomitą promocją naszego miasta. W listopadzie ub. roku powołaliśmy do życia Radę Programową Festiwalu, a jej przewodniczenie powierzyliśmy Agnieszce Kołakowskiej, która bardzo życzliwie odniosła się do inicjatywy „OKIEN”...
   


 

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl