Jak dzieci i młodzież widzą przyrodę, dowiecie się z wystawy pokonkursowej XI Ogólnopolskiego Biennale Plastyczno-Fotograficznego Dzieci i Młodzieży. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż w sobotę, 11 czerwca o godz. 12.00.

Celem Biennale jest pozyskanie interesujących warsztatowo i ściśle nawiązujących do założonej tematyki realizacji plastycznych i fotograficznych, które posłużą do stworzenia wystawy wspierającej działania na rzecz ochrony naturalnego środowiska naszej planety. Tematyka Biennale nawiązuje do szeroko rozumianej problematyki wysiłków człowieka podejmowanych dla ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń zasobów otaczającej nas przyrody, która jest olbrzymim potencjałem inspiracyjnym dla wszelkich poczynań artystycznych.

Organizatorem Biennale jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu.

Ekspozycja czynna będzie do końca wakacji 2022.

Fot. Małgorzata Zarychta-Młynarczyk