Nie żyje Jerzy Bogdan Kutkowski

 

Jerzy Bogdan Kutkowski mógł się pochwalić znaczącym dorobkiem artystycznym: miał na swoim koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju oraz w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, na Węgrzech, Łotwie i Ukrainie. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. Za początek swojej twórczości zawsze uważał pierwszą wystawę malarstwa, którą zorganizował w lipcu 1972 r. wspólnie ze Stanisławem Zbigniewem Kamieńskim w Cetniewie k. Władysławowa.

Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków i Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Był członkiem kolegium redakcyjnego radomskiego „Miesięcznika Prowincjonalnego”, współpracował przy „Arterii”. Miał swój udział także w czasopismach ogólnopolskich (m.in. ”Konteksty” wydawanymi przez Instytut Sztuki PAN), do których pisał, fotografował i rysował.

W stanie wojennym opracowywał graficznie i kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W roku 1981 był wśród założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Radomiu, a potem w pierwszym zarządzie KIK pełnił funkcję wiceprezesa. Był także kawalerem Zakonu Rycerzy Bożego Grobu w Jerozolimie oraz członkiem Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji II Synodu Diecezji Radomskiej oraz prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej.

Interesował się turystyką, historią sztuki i historią fotografii, a także ochroną zabytków oraz historią Radomia i regionu radomskiego.

Miał w dorobku kilkadziesiąt artykułów, był współautorem kilku książek, m.in. albumu o radomskim cmentarzu, opracował także edytorsko kilkadziesiąt katalogów wystaw i książek,  m.in. dwa tomy poezji ks. Jerzego Banaśkiewicza,  wydane w 2012 r. Był autorem i współautorem kilku scenariuszy wystaw, m.in. ekspozycji „Habitat” pokazującej fotografie absolwentów radomskich szkół plastycznych, którzy wyjechali z Polski (MCSW „Elektrownia”), a w Muzeum im. Jacka Malczewskiego wystawy „Radomskie ślady Jana Pawła II” i wystawy „Radomianie na starych fotografiach”. Ostatnia ekspozycja okazała się pretekstem dla jego opracowań dwóch tomów albumu „Na pamiątkę. Radomianie na starych fotografiach”. Ponadto doprowadził do wydania m.in. albumu „Radom. Spacer sentymentalny”, oraz dwóch albumów o Ośrodku Emaus w Turnie i albumu z zabytkami Diecezji Radomskiej zatytułowanego „Z wiary ojców” (z ks. Leonardem Sadowskim). Do Rocznika Diecezji Radomskiej wykonał zdjęcia ponad 300 kościołów parafialnych.
            Za swoją twórczość plastyczną i fotograficzną oraz wieloletnią i oddaną dla naszego miasta pracę na rzecz jego dziedzictwa kulturowego Jerzy Kutkowski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. przez Ministerstwo Kultury, Prezydenta Radomia, władze samorządowe, państwowe oraz jury konkursów artystycznych. 

Jerzy zaprzyjaźniony był z nami, można powiedzieć, od zawsze. W latach 80., jeszcze w Wojewódzkim Domu Kultury w Radomiu, wystawiał swoje prace malarskie w Wojewódzkich Przeglądach Plastyki Nieprofesjonalnej, był jurorem konkursów plastycznych i fotograficznych oraz autorem wystaw indywidualnych.

W marcu 2011 r. w Galerii „Resursa” prezentował prace z dziedziny fotografii na rodzinnej wystawie „Z drogi”, w której swoją twórczość prezentowali także Piotr, Jan, Arkadiusz i Teresa Kutkowscy. Także u nas miał swój znaczący jubileusz 40–lecia pracy twórczej. Zaaranżował go jako ekspozycję w trzech odsłonach. Pierwszą  z nich (malarstwo) „Poezja i narracja” wyeksponowało w czerwcu 2012 r. Muzeum im. Jacka Malczewskiego, drugą (fotografia) pt. „Zbiory”  - Galeria „Łaźnia” w październiku  2012 r., a na trzecią - „Miasto”, tym razem w technice rysunku, zaprosił Jubilat 18 stycznia 2013 r. do Galerii „Resursa”. Przygotowane na wystawę prace pochodziły z lat 80. i 90. poprzedniego stulecia i początków obecnego.   

Jerzy Kutkowski związany był od początku z naszym festynem historycznym „Uliczka Tradycji”, na potrzeby którego zaprojektował wizualizację ulicy przedwojennego Radomia, pracował też jako juror przy konkursach fotograficznych, a Jego zdjęcie ukazujące linoskoczka zdobyło I miejsce  w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Miasto w obiektywie” - Katowice 2012.

Ostatnia ekspozycja Jerzego w naszej Galerii zatytułowana „Kościoły Wilna”  miała miejsce w marcu 2019 r. podczas radomskich ‘Kazików”. Była pokłosiem jego tygodniowej wycieczki w lipcu 2015 r. wraz z małżonką, którzy zamieszkiwali wśród Polaków w Nowej Wilejce pod Wilnem i zwiedzali to wyjątkowe miasto. W naszym rocznym kalendarzu wystaw w Galerii „Resursa” na 2020 rok jest zaplanowana na listopad wspólna z Jerzym impreza o charakterze historycznym dotyczącym starego Radomia. Cóż… wielka szkoda, że nie uda nam się razem jej zrealizować…

Będziemy Cię zawsze pamiętać, Jurku.

W imieniu pracowników „Resursy”: Elżbieta Raczkowska

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl