Zakończyły się warsztaty pisania reportażu prowadzone od września 2021 roku przez reportażystę Jacka Hugo-Badera. Uczestnicy zajęć zostali wyłonieni z grupy osób biorącej udział w warsztatach w ramach FREE(RA)DOM FESTIVAL „Wolność a samowolka. O sztuce reportażu. Warsztaty literackie i filmowe”, które odbywały się w „Resursie” od 14 do 25.06. 2021 r.

Wymiernym efektem projektu jest powstanie dwóch reportaży „Radom – miasto Wolności” (tekstowego i filmowego), które zostaną zaprezentowane w „Resursie” podczas przyszłorocznej edycji FREE(RA)DOM FESTIVAL. Merytoryczną bazą reportażu tekstowego są rozmowy przeprowadzone przez uczestników warsztatów ze świadkami historii – m. in. Uczestnikami Radomskiego Czerwca 1976. W reportażu filmowym sięgniemy po sprawdzoną już formę ulicznej sondy, a także wypowiedzi historyków i świadków historii – Radomskiego Czerwca 1976.