Fundacja Ars Antiqua Radomiensis laureatem Nagrody Świętego Kazimierza

Fundację Ars Antiqua Radomiensis i jej Prezes Ewę Gęgę – Osowską uhonorowano Nagrodą Świętego Kazimierza. Komisja konkursowa Nagrody pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Radomia - Karola Semika przyznała nominacje również Grażynie Kuncewicz, Marcie Trojanowskiej oraz Pawłowi Putonowi.

Fundacja została nominowana za wieloletnią organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia Mikołaja z Radomia. Pierwszy festiwal odbył się w 1997 roku, a w 2019 odbyła się jego XXIII edycja. Popularyzacja osoby i twórczości Mikołaja z Radomia, to wielki wkład Fundacji w promocję naszego miasta, które w XV wieku było znaczącym ośrodkiem na mapie Królestwa Polskiego.

Najwybitniejszy znany z imienia polski kompozytor średniowiecznej muzyki polifonicznej, tworzący w pierwszej połowie XV wieku - Mikołaj z Radomia, jest jedynym polskim kompozytorem średniowiecznym, tworzącym muzykę religijną i świecką w stylu burgundzkim. „Alleluja” jego autorstwa to od niedawna oficjalny hejnał naszego miasta.CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl