Deklaracja dostępności

 

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu


Dostępność architektoniczna


Budynek jest obiektem zabytkowym z 1851 r.  zaadaptowanym na potrzeby Ośrodka Kultury i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Malczewskiego. Wejście posiada podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz
i pomieszczenia na parterze (sala widowiskowa, sala wystawowa, sala kameralna oraz taneczna). W budynku nie ma windy. W budynku znajduję się jedna toaleta dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl