A A A

WIERNOŚĆ SOBIE- WIERNOŚĆ INNYM - wystawa

Na zaproszenie do wystawy, obwarowanej regulaminem, odpowiedziało osiemnastu twórców, przedstawicieli środowisk akademickich Krakowa, Warszawy, Częstochowy i Radomia oraz artystów plastyków członków ZPAP

i artystów z Ukrainy. Pomysł plastycznego zinterpretowania myśli filozoficznej przekazał zainteresowanym artystom dziekan Wydziału Sztuki – prof. Andrzej Markiewicz na ogólnopolskim plenerze w Boguchwale, w której Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

w Rzeszowie organizuje od 14 lat plenery artystyczne.