A A A

Teatr Poszukiwań

 

Teatr Poszukiwań rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1993 roku w Ośrodku Kultury i Sztuki ,, Resursa Obywatelska” w Radomiu.

Zespół tworzą obecnie uczniowie szkól średnich i gimnazjalnych, ale we wcześniejszych latach byli to też studenci i osoby dorosłe. Metoda pracy w Teatrze Poszukiwań  to odkrycie u aktora motywu twórczego, który pozwoli mu na całkowite poznanie swojego ja działającego w przestrzeni scenicznej , a  nade wszystko nauka operowania słowem, które ma być nie tylko  komunikatem, ale też środkiem wyrazu duszy człowieka, by w efekcie powstał aktor partner – twórcy, reżysera. Teatr Poszukiwań świadomie odrzucił maskę jako środek wyrazu, na rzecz aktora prawdziwego wywodzącego się z tradycji teatru Konstantego Stanisławskiego czy Jerzego Grotowskiego. W ten sposób osiągnięty został  cel  w postaci charyzmatycznej gry aktorów, własnej, niekłamanej, charakterystycznej poetyki i niepowtarzalnego klimatu przedstawień.
   Osiągnięcia teatru to przede wszystkim twórczość, na którą złożyły się wystawione 23 premiery, które są pomysłami założycielki grupy. Były to monodramy, spektakle kameralne, widowiska przygotowywane na dużą scenę, spektakle plenerowe, happeningi a nawet słuchowisko radiowe. Najważniejsze jednak, że wszystkie spektakle otrzymały interesujące i niebanalne inscenizacje.
       Przez Teatr Poszukiwań w ciągu tych 15 lat przewinęło się  w przybliżeniu ponad tysiąc osób. Część z nich związała się zawodowo z teatrem, inni są blisko niego,  pracując jako wykładowcy, krytycy, dziennikarze, nauczyciele lub prowadząc własne zespoły teatralne. Jedno jest pewne, że ten teatr i atmosfera wspólnej pracy pozostanie na długo w ich sercach.