lubisz to ? :)

A A A

Świąteczne klimaty w Galerii

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 16 listopada 1995 r. jako pierwsza tego typu placówka w Radomiu, stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwości rehabilitacji  społecznej i zawodowej w zakresie nabycia przez nich umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

W zajęciach Warsztatu uczestniczy 40 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym z inwalidztwem wzroku, chorobami psychicznymi, neurologicznymi, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.

W placówce działania rewalidacyjne realizowane są w ośmiu pracowniach terapeutycznych: pracowni samoobsługi,  tkactwa kroju i szycia,  przyrodniczo - kulturalno oświatowej,  stolarskiej,  komputerowej,  rękodzieła i przysposobienia do pracy,  muzyczno - choreograficznej. Zajęcia te uczą i rozwijają poprzez zakres różnorodnych form manualnych popartych twórczymi pomysłami. Dają uczestnikom zajęć znaczne możliwości samorealizacji, a w konsekwencji i satysfakcji. Kierownikiem Warsztatu od początku jego istnienia jest Ewa Dutczak.