A A A

Sentymentalne Powroty - Wystawa Lalki Artystycznej

8 września (niedziela) o godz. 15.00, w trakcie trwania Uliczki ,Tradycji, zapraszamy na otwarcie wystawy lalek artystycznych przygotowanych przez Annę Michalczyk, Paulinę Romanowską oraz Jolantę Weiser pt. "Sentymentalne powroty".

To oryginalna pod względem formy i ogólnego wyrazu artystycznego ekspozycja, która w sposób szczególny oddaje klimat okresu przedwojennego. Za pomocą lalki materiałowej wykonanej ręcznie, jako obiektu plastycznego portretującego człowieka, autorki wystawy ukazały różne aspekty życia w przedwojennym Radomiu, ale także nawiązały do treści amerykańskich, zgodnych z tematem tegorocznej Uliczki Tradycji. Prezentowane prace mogą bez przeszkód stanowić  realizacje całkowicie autonomiczne, ale zamysłem twórczyń była prezentacja określonych kompozycji ilustrujących zadaną fabułę czy temat.

Szycie lalek materiałowych według własnych projektów jest dla autorek wystawy: Anny Michalczyk – nauczycielki języka angielskiego, Pauliny Romanowskiej – diagnosty labolatoryjnego i Jolanty Weiser – emerytowanej ekonomistki, pozazawodową pasją i twórczą działalnością, którą zajmują się z powodzeniem od kilku już lat. Wszystkie panie są radomiankami.

W aranżacji wystawy wykorzystano fotografie ze zbiorów: Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz z prywatnych zbiorów artysty plastyka Jerzego Kutkowskiego. Wystawa czynna będzie do 23 września br.